Så bör CFO samarbeta med HR

Ekonomiavdelningen på ett företag, och framför allt CFO, kan få stort utbyte av att samarbeta med HR-avdelningen. Bland annat kan CFO hjälpa HR att tänka mer kostnadseffektivt. Det menar Jerry Curtin, HR-chef på Standard Process Inc. Första steget mot ett bättre samarbete mellan avdelningarna är att hitta en gemensam nämnare, menar Jerry. Här är hans tips på hur samarbetet bör se ut.

1. Tänk annorlunda…
Att arbeta med HR är ett bra tillfälle för finansavdelningen att se på företagets anställda ur ett annat perspektiv än kostnadsperspektivet, det vill säga som en tillgång snarare än en kostnadspost. Försök att tänka i andra tankebanor under samarbetet, det kan generera många bra idéer.

2. …men håll kursen.
Överge inte din normala inställning helt och hållet – den inställning och de tankebanor som fick dig att vilja arbeta med ekonomi från första början. Håll fötterna på jorden och låt inte vilda och kreativa idéer övermanna dig, oavsett vem idéerna kommer ifrån, för att undvika att du gör något som i slutändan kan stå dig, och företaget, dyrt.

3. Hjälp till vid intervjuer
Erbjud din hjälp i rekryteringsprocessen, oavsett om det handlar om att välja ut kandidater eller formulera intervjufrågor till särskilda kandidater. Genom att ha en helhetsbild kan du hjälpa företaget att fatta bättre beslut när det gäller nyrekryteringar.

4. Delta i presentationer
När förmåner och villkor ändras i företaget kan det hända att HR-avdelningen håller någon form av presentation. Erbjud gärna din assistans. Om HR och finansavdelningen står enade kommer företagets anställda sannolikt att känna sig tryggare och vara mer uppmärksamma på nya förändringar.

Källa: CFO Daily News