Så får du bättre lagarbete

Det finns en myt på många ställen om ”Experten med stort E” som löser alla problem inom ett visst område och som alltid tar ledningen när något behöver åtgärdas. I en artikel i Harvard Business Review hävdar nu Jim Whitehurst, vd på Linux-distributören Red Hat, att även om det är viktigt med väldigt kunnig personal finns det en risk att stirra sig blind på enskilda individers förmåga.
 
Hans poäng är att oavsett hur duktig en medarbetare är så är de verkligt kniviga affärsproblemen så komplexa att det krävs hela team för att lösa dem. På Red Hat fokuserar de därför mer på att bygga bra agila team som kan hantera alla möjliga problem.
 
För att lyckas med det krävs det att alla i teamen kan arbeta bra tillsammans och här har Jim Whitehurst 3 tips som han menar är de allra viktigaste för att få ett bra lagarbete.
 
Lyssna aktivt. Allt för ofta måste man repetera saker man redan sagt i ett möte för att de andra inte lyssnar tillräckligt uppmärksamt på den som pratar. För att få alla på mötet att lyssna bättre har Jim Whitehurst nu med sig en anteckningsbok som han antecknar i. Dels hjälper det honom komma ihåg vad talaren säger, men kanske ännu viktigare är att det skickar en signal till de andra mötesdeltagarna. Om vdn tycker det här är så viktigt att han för anteckningar så är det bäst att jag också lyssnar uppmärksamt på vad som sägs.
 
Ge ärlig feedback. Mycket och bra kommunikation är ett måste för att lagarbetet ska fungera. Alla måste förstå att kritik mot något de gjort inte är kritik mot dem personligen eller mot deras kompetens. Sedan är det också viktigt att den största delen av kommunikationen är positiv. Kom inte bara med kritik när du tycker något är fel utan ge beröm så ofta du kan när du tycker något är bra.
 
Sätt mest värde på lagarbete. De flesta vill att andra ser dem som smarta och framgångsrika, men det kan göra att vissa personer har svårt att medge att de inte vet allt och det kan vara förödande för lagarbetet. Bra medarbetare försöker inte alltid komma på svaren själva utan pratar alltid med resten av teamet för hitta den bästa lösningen, istället för att alltid föra fram det man själv råkar vara bäst på. Det är den typen av medarbetare som företaget behöver.
 
Du kan läsa mer om Jim Whitehursts idéer via länken nedan.