Så får du kollegorna att lyssna

Det är viktigt att gå rakt på sak och göra tydligt vad du vill att han eller hon ska göra, när det ska göras och, kanske viktigast av allt, varför du ber om det.

Om du lägger fram ditt budskap på ett effektivt sätt, kommer kollegan omedelbart förstå frågan och varför den förtjänar deras uppmärksamhet. Utgå från de här metoderna:

  • Börja med vad du vill. Upptagna kollegor vill inte vänta medan du bygger upp meddelandet till en slutkläm. Lämna den viktigaste informationen först och gör tydligt vad du behöver.
  • Presentera sammanhanget. Dyk inte alltför djupt in på detaljer, utan ge direkt tillräckligt med information om sammanhanget så att det går lätt att följa ditt budskap.
  • Förklara anledningen. Alltså skälet till att du kallat till ett möte eller skickat ditt mejl.
  • Koppla frågan till helheten. Varför ska dina kollegor bry sig? Påpeka vad som är relevant för dem och hur det den här frågan hänger ihop med företagets eller avdelningens större mål.
  • Avsluta med en uppmaning till handling. När du har gått igenom sammanhang och syfte så bör du upprepa vad det är du behöver från den eller dem som du kommunicerar med.

Källa: HBR