Så förbereder du dig för GDPR

Den nya EU-dataskyddsförordningen GDPR ställer högre krav på företagens datahantering och vad det innebär i praktiken ska Delphi Advokatbyrå gå igenom i en rad föredrag.

General Data Protection Regulation, GDPR, är en ny dataskyddsförordning som kan få stora konsekvenser för företagen. Den kanske mest uppenbara förändringen mot dagens regler är att en organisation kan bötfällas med flera procent av sin omsättning om man misslyckas med att följa lagen.

Med andra ord är det viktigt för företagsledningen att förstå vad GDPR är och vad den innebär för den egna verksamheten. Det är också rätt bråttom för förordningen börjar gälla våren 2018. För att hjälpa företagen på traven kommer därför Delphi Advokatbyrå att ge rad föredrag i ämnet.

26 september hålls till exempel ”Dataskyddsförordningen (GDPR) – Vad gör vi?” i Göteborg. Där ska advokat Agnes Hammarstrand förklara vad reglerna innebär i praktiken samt ge konkreta tips på vad ett företag bör göra för att komma igång med anpassningen till GDPR.

Ett annat föredrag heter ”Dataskyddsförordningen (GDPR) -Favorit i repris” och hålls 3 oktober i Göteborg. Det riktar sig till de som sitter i företagsledningen och som ännu inte har fått en övergripande genomgång av GDPR. Här får deltagarna en sammanfattning av de viktigaste förändringarna och tips om vad de kan göra för att påbörja arbetet med att följa den nya lagen.

Hur GDPR påverkar hanteringen av anställdas personuppgifter är temat för ”GDPR ur ett arbetsgivarperspektiv och nyheter inom arbetsrätten” 5 oktober i Göteborg. I det föredraget får du bland annat veta vad som gäller för behandling av personuppgifter baserat på anställdas samtycke samt hur länge personuppgifter kan sparas och vilken information en arbetsgivare ska ge till arbetstagare.