Så hanterar du kulturkrockar

Chefsnätverket Close bjuder in ekonomichefer till en nätverksdag om hur de kan hantera kulturkrockar i affärslivet.

Kulturskillnader är något som en CFO måste kunna hantera både internt och externt. Det har chefsnätverket Close tagit fasta på när de arrangerar en nätverksdag för ekonomichefer om hur man ska hantera kulturkrockar i Stockholm 13 september .

Dagen leds av föredragshållaren Colin Moon. Han har tidigare ansvarat för kommunikationsutbildning för bland annat Mercuri Internation och Luftfartsverket och är nu en ofta anlitad föredragshållare om olika aspekter av kommunikation.

Under den här dagen ska han berätta vad du ska tänka på när du jobbar i mångkulturella team och hur det kan bidra till mer effektiva team.

Bland de frågor som ska behandlas under dagen finns bland annat:

  • Tar du hänsyn till kulturella skillnader när du kommunicerar?
  • Har dessa skillnader betydelse för att få genomslag lokalt för olika beslut och förändringar?
  • Behöver vi anpassa vårt ledarskap och på vilket sätt gör vi det bäst?

Dagen kommer dessutom att ge tid för nätverkande och mingel bland de medverkande ekonomicheferna.