Så har Covid-19 förändrat arbetslivet

Det i många fall påtvingade distansarbete som blivit följden av coronaviruspandemin kräver större personligt ansvarstagande och mer tillit från ledare och kollegor. Deloitte har genomfört en studie av hur Covid-19 har påverkat arbetslivet.

Påverkar olika

Covid-19-pandemin påverkar inte bara företag olika utan också enskilda personer i organisationerna. Medarbetare kan inte ses som en homogen grupp och traditionella demografiska faktorer, som exempelvis ålder, ger inte heller någon bra vägledning. Organisationer måste i högre grad utforma policys och åtgärder som är baserade på en större förståelse för den enskilde medarbetarens livssituation, behov och motivatorer, konstaterar Deloitte i studien May the workforce be with you.  Studien är baserad på information från 10 000 medarbetare på olika företag i olika branscher, i sju europeiska länder.

Pandemin har medfört ett ökat distansarbete, något som ställer krav på ett större personligt ansvarstagande. Denna ökade självständighet måste kanaliseras på ett effektivt sätt. Det här ställer också krav på tillit från både chefer och kollegor samt att medarbetarna ges tid att anpassa sig till det nya sättet att arbeta.

Här för att stanna

Deloitte konstaterar att distansarbetet är här för att stanna. Två tredjedelar av de som deltog i studien tror att de kommer att arbeta mer på distans även efter pandemin. Det kräver anpassning från företagens sida och reflektion över hur arbetsplatsen passar in i affärsmodellen och vilket syfte den ska fylla i framtiden.

Enligt respondenterna kommer anpassningsförmåga vara en avgörande faktor för att man ska lyckas på framtidens arbetsmarknad. Den här insikten är något som organisationerna kan dra nytta av för att utveckla sin personal vidare och anpassa sina anställda till en värld i ständig förändring.