Så implementerar du IFRS 16

KPMG har sammanställt fem tips som ska göra det enklare att implementera den nya leasingstandarden IFRS 16.

Om drygt ett år, 1 januari 2019, ska företagen gå över från IAS 17 till IFRS 16 när det gäller redovisning av leasing. Även om det är ett tag kvar är det förstås bra att komma igång med implementationsarbetet så snart som möjligt.

För att underlätta det har KPMG:s experter på området sammanställt fem tips:

  1. Förstå definitionerna och de nya begreppen på djupet. Frågor om exempelvis vad som är och inte är rörliga betalningar samt vad begrepp som ”substantive substitution rights” verkligen innebär är bara några exempel på allt ni måste förstå.
  2. Välj övergångsmetod i god tid. Det finns olika sätt att gå över til IFRS 16 och att hitta den metod som passar den egna organisationen bäst är avgörande eftersom det får effekter på nyckeltal som är viktiga för marknaden och andra intressenter i bolaget.
  3. Säkerställ att ni kan fånga upp alla leasingavtal. Om hanteringen av leasingavtal är decentraliserad gäller det att innan övergången säkerställa att de som ansvarar för övergången verkligen har kontroll på alla avtal.
  4. Begränsa inte IFRS 16 till en ren redovisningsfråga. Även om IFRS 16 i grunden kan ses som en redovisningsfråga så kan den påverka fler delar av organisationen. Till exempel kan IT behöva vara med vid implementeringen och jurister kan behöva tolka innebörden av olika avtalsinslag.
  5. Underskatta inte tidsåtgången. Det tar tid att gå igenom och dokumentera avtalen så vänta inte för länge med att påbörja arbetet.

Tipsen i sin helhet kan ni läsa här.