Så kan revisorn spara miljö – miljöcoachen berättar

– För att kunna ha ytterligare en tjänst att erbjuda sina kunder. Redovisningskonsulter och revisorer kan hjälpa sina kunder att lyfta miljöfrågorna. Då kan de både tjäna pengar och bli klimatsmarta.

Hur kan man tjäna pengar på det?

– Revisorn kan känna av och följa trender inom klimatstörande aktiviteter, de går att mäta i ekonomiska tal, både i pengar och i klimatutveckling

– Till exempel kan ett företag ha stora kostnader för akuta beställningar, de skickar inte enligt plan och måste göra ilbeställningar. Det blir dyrt och dåligt för miljön. I vissa fall är tjänstebilar oerhört dyra. Vi har hittat bilar som kostar 250 kronor milen, med dyra leasingavtal, men som inte körs mycket. Då är frågan om man ska göra på ett annat sätt, kanske ha en bilpool. Eller så är det faktiskt billigare att åka taxi.

Vad undervisar du i?

– Jag är inte ekonom eller revisor, jag kommer att hålla i miljödelarna av utbildningen. Genom att förstå vad miljöarbete är och få koll på vad som håller på att hända i samhället kan en revisor hjälpa företagen att förbereda för det.

– Om man kan mer om detta så kan man också förutse vad som kommer att hända. Till exempel kan man veta om en kilometerskatt på fordon är på väg, vilka subventioner som kommer att försvinna för att de påverkar klimatet negativt eller när elpriset kommer att gå upp.

Vad hoppas du att deltagarna får ut av kursen?

– Jag hoppas att de får en känsla av att de är väldigt viktiga: Att de kan lyfta den här frågan. De kan få kunderna att fatta att ekonomi och miljö hänger ihop. Sparar man pengar så sparar man miljö. Vem är mest lämpad att lyfta detta, om inte revisorn?