Så känner du igen en ekonomitalang

1. Vad förväntar ni er att jag ska åstadkomma under de närmaste två till tre månaderna?
En ny medarbetare bör vara villig att snabbt kavla upp ärmarna och sätta igång med arbetet. En kandidat som ställer den här frågan är antagligen intresserad av att lära känna företagskulturen, men troligen ännu mer intresserad av att få veta hur de kan lyckas inom den kulturen.

2. Vad skapar resultat på ert företag?
Kandidaten vill veta vilka faktorer som är viktiga för att företaget ska lyckas. Det är ofta önskvärt att ett företags medarbetare, förutom att hantera exempelvis fakturor, också kan utvecklas inom andra områden och bidra till nya affärer.

3. Vad har de bäst presterande medarbetarna hos er gemensamt?
Den här frågan visar att kandidaten vill stanna i företaget under en längre period och är intresserad av att veta vad som krävs för att åstadkomma goda resultat. Vad utmärker dina bäst presterande medarbetare? Kommer de exempelvis tidigt till jobbet eller ägnar de mycket tid åt att hålla sig uppdaterad om de senaste regleringarna? Kandidaten vill helt enkelt veta detta för att se om han eller hon har vad som krävs.

4. Hur ska ni hantera X?
Alla bolag har sina utmaningar. Den här frågan visar att kandidaten har gjort sin hemläxa och är medveten om de uppgifter bolaget står inför. Han eller hon vill helt enkelt veta vilka framtida planer ditt företag har, samt hur han eller hon passar in i dessa planer.

Källa: CFO Daily News