Så länge får företagen vänta på betalning

Sverige slår sina grannländer med marginal – när det gäller att vänta längst på betalning. I snitt tar det 40 dagar innan företag i Sverige får sina fakturor betalda. Det är betydligt mer än i Norge, Danmark och Finland där motsvarande tid är 32, 36 respektive 31 dagar.

Resultaten kommer från en undersökning som revisions- och konsultföretaget Grant Thornton låtit göra bland företag i totalt 44 länder. Förutom geografiska skillnader visar undersökningen även på branschvisa skillnader. Bland svenska företag inom tillverkningsindustrin är betalningstiden i snitt 52 dagar, vilket är betydligt mer än Sverigesnittet på 40 dagar.

Företag i Grekland får vänta allra längst med en genomsnittlig betalningstid på 85 dagar, följt av Spanien med en betalningstid på 75 dagar och Italien med 69 dagar.

Snabbast betalt får företag i Georgien med en väntetid på i snitt 18 dagar.


Länderna som får snabbast betalt:
Georgien: 18 dagar
Estland: 25 dagar
Armenien: 25 dagar
Indien: 27 dagar
Lettland: 27 dagar
Kina: 28 dagar
Vietnam: 28 dagar

Länderna som väntar längst:
Grekland: 85 dagar
Spanien: 75 dagar
Italien: 69 dagar
Turkiet: 62 dagar
Taiwan: 58 dagar