Så mycket kostar ett affärssystem

Konsultfirman HerbertNathan & Co har analyserat 120 offerter på affärssystem och kommit fram till vad det kostar att skaffa ett nytt affärssystem.

Implementationskostnaden för ett nytt affärssystem ligger på 1,5 procent av omsättningen och den totala kostnaden över fem år inkluderande både implementation och licenskostnader är i genomsnitt 3,6 procent av omsättningen. Det är siffrorna som konsultfirman HerbertNathan & Co kom fram till efter att ha analyserat 120 offerter i 40 olika upphandlingar.

Nu ska vi väl lägga till brasklappen att fråga vad ett affärssystem kostar är lite som att fråga ”hur långt är ett snöre” som Henrik Frimodig, Seniorkonsult och partner på HerbertNathan & Co, skriver i ett blogginlägg om analysen. Men med de många offerterna i ryggen kan ändå analysen ge en god idé om vad ett nytt affärssystem kostar.

HerbertNathan & Co har i sin analys tittat på leverantörens implementationskostnader och den totala offererade kostnaden över fem år för både implementation och licenser. De har också valt att analysera kostnaden i förhållande till omsättning och antal anställda. Det som inte ingår är exempelvis resurser i projektet och kostnader för integrationer mot externa system.

Ofta skiljer det inte mer än 20–25 procent i kostnad mellan dyraste och billigaste lösningen i en upphandling, men i en del fall finns det stora skillnader mellan anbuden. Den lägsta implementationskostnaden i underökningen ligger till exempel bara på 0,06 procent av omsättningen. Den högsta motsvarar hela 18,2 procent av omsättningen.

Stora organisationer har också en klar fördel. Analysen visar nämligen att både kostnader i förhållande till omsättningen och i förhållande till antal anställda blir lägre ju större organisationen är.