Så mycket skiljer mellan svenska ekonomichefers löner

Medianlönen för en svensk chef, inberäknat allt från befattningar som kökschef, avdelningschef eller hotellchef, ända upp till toppskiktet i storbolagens ledningsgrupper är 36 500 kronor i månaden. Det visar en kartläggning av chefernas lönenivåer under 2010 som organisationen Ledarna genomfört.

CFO:erna hamnar i toppskiktet: de tillhör de dryga 3 procent av företagsledande chefer och vd:ar som har en medianlön på 59 7000 kronor. Enligt undersökningen tillhörde personer med titeln ”ekonomidirektör” de åtta bäst avlönade positionerna i hela kartläggningen.

För befattningen ekonomichef ser situationen dock annorlunda ut, även om deras löner generellt ligger högre än den totala cheflönemedianen. Högst betalda är ekonomicheferna inom tjänstesektorn, medan offentlig sektor och industri halkar efter.

Ekonomichefslöner under 2010 fördelade per bransch

Källa: Ledarnas lönestatistik. Anm. Medianlöner. Avser sista kvartalet 2010. I lönebegreppet ingår fast och rörlig lön samt värdet av naturaförmåner

– Allt talar för att det går bra för duktiga ekonomichefer. De förestår en viktig och grundläggande funktion i verksamheterna som har stor betydelse både internt och externt. Utan siffror och insikt, inget grepp på verksamheten, ekonomichefernas tunga roll har inte slagit igenom fullt ut i lönestrukturerna än. Det är tydligt.

Så kommenterar Krister Andersson, statistiker på Ledarna kartläggningen. Han menar att förhandlingsläget för ekonomichefer ser ljust ut:

– Men det blir stora pensionsavgångar kommande år. Och det borde ge extra skjuts i lönesamtalen. Varannan chef inom ekonomi eller administration går i pension fram till 2025.
Det är betydligt större andelar än bland övriga tjänstemän inom ekonomi och redovisning. Vi bedömer att det kommer att bli extremt svårt att hitta kvalificerade ersättare till ekonomicheferna i glesbygd och mindre kommuner där utflyttning och ålderstruktur talar sitt tydliga språk. Men även i storstäderna där rörligheten redan är stor kommer det ständigt att finnas behov av att ersätta pensionsavgångar. Särskilt besvärligt blir det för offentliga sektorn som har svårt att konkurrera med villkoren.

– Man får en hint tilltagande brist när antalet sökande per plats sjunker i arbetsförmedlingens statistisk. Det är precis vad som händer just nu för chefer inom ekonomi och administration.