Så mycket tjänar en typisk CFO

Chefsorganisationen Ledarna släppte i dagarna sin årliga chefslönestatistik för 2013. Siffrorna visar att finansdirektörer och CFO:er fortfarande leder löneligan bland chefer med en medianlön på 103 000 kronor. Det är dubbelt så mycket som vad en genomsnittlig chef i Sverige idag tjänar; Medianlönen för en svensk chef, alla branscher och chefsbefattningar inräknade, är 39 500 kronor inklusive förmåner och rörliga lönedelar.

Ekonomidirektörer tjänar något mindre än finansdirektörer: 100 000 kronor i månaden, inklusive förmåner och rörliga lönedelar.

Bland finans- och ekonomichefer i företagsledande ställning är medianlönen 69 000 kronor per månad. En typisk förstalinjechef inom ekonomi tjänar betydligt mindre, 38 250 kronor, och ekonomichefer med titeln ”ekonomiföreståndare” har en blygsam lön på 30 000 kronor i månaden.

Årets lönestatistik visar även att löneskillnaderna mellan män och kvinnor fortfarande är stora och ökar för tredje året i rad. En kvinnlig chef tjänar idag 95 procent av motsvarande lön för en manlig chef som utför samma jobb. De chefsbefattningar som ligger i toppskiktet av lönelistan och således tjänar mest är till stor del mansdominerade med över 60 procent män.

De lägst betalda cheferna återfinns inom yrkesgrupper som karaktäriseras av en tydlig kvinnodominans och är exempelvis städledare, köksföreståndare och konferenschefer. Allra högst medianlön, vd-löner borträknat då spridningen är för stor, har produktionsdirektörer som leder hela produktionsområden. CFO:n kommer emellertid på en god andraplats.

Medianlöner för chefsbefattningar inom ekonomi:
Finansdirektör:103 000 kronor per månad
Ekonomidirektör: 100 000
Företagsledande: 69 750
Högre chef: 61 000
Mellanchef: 45 500
Förstalinjechef: 38 250
Ekonomiföreståndare: 30 000
(Källa: Ledarna)

Fakta:
– Lönestatistiken baseras på uppgifter från 71 300 chefer. Lönerna inkluderar fast månadslön, rörliga lönedelar och värdet av skattepliktiga förmåner.

– Medianlönen för en ekonomi- eller finanschef är 51 500 kronor per månad.

– 38 procent av alla chefer inom ekonomiområdet har en bilförmån.

– Medianlönen för en gymnasieutbildad ekonomi- eller finanschef är 42 000 kronor i månaden.

– Samtliga chefer i undersökningen har någon form av personalansvar.