Så ser partierna på skattefrågorna

PWC ska i en rad blogginlägg redogöra för riksdagspartiernas inställning i olika skattefrågor med tyngdpunkt på företagsskatter.

Det drar ihop sig till riksdagsval och en viktig fråga är hur de olika partierna ser på skattefrågor. PWC har därför bestämt sig för att gå igenom varje riksdagspartis valplattform när det gäller just skattefrågor med tyngdpunkt på frågor som berör företag och företagare.

Det första inlägget har just publicerats och här är det Vänsterpartiets inställning i skattefrågor som gås igenom. Några av de viktigaste punkterna i partiets valplattform är:

  • Partiet vill se ett högre skatteuttag, en höjning av skattetrycket.
  • Partiet vill öka skatterna för de allra rikaste och i någon mån sänka skatterna för de fattigaste, som man uttrycker det.
  • Partiet har även uttryckt ett positivt intresse för en översyn av hela skattesystemet.
  • Partiet vill se en höjning av den statliga inkomstskatten på arbete, det vill säga höjd marginalskatt för höginkomsttagare.
  • Partiet vill höja skatten på kapitalinkomster. Partiet vill införa en ”miljonärsskatt” som man benämner den höjda beskattningen av olika kapitalinkomster.
  • Partiet vill se en exitskatt. Skatteverkets förslag till exitskatt som var ute på remiss byggde enligt Vänsterpartiet på ”rimliga förslag.”

I en kommentar till förslagen skriver PWC:

”En intressant punkt inför årets val är att Vänsterpartiet vill sänka skatten för låg- och medelinkomsttagare. Detta ligger i linje med de jobbskatteavdrag som de tidigare alliansregeringarna införde och som behållits av nuvarande regering. Som vi kommer att se senare när det blir Moderaternas tur i denna serie så diskuterar de fortsatta skattesänkningar genom jobbskatteavdrag. Här finns det kanske utrymme för en ny ohelig allians inom politiken?”

Den som besöker årets Almedalsvecka kan också höra på när PWC håller en utfrågning av partiernas ekonomiskpolitiska talespersoner den 3 juli.