Så ska årsredovisningen se ut

KPMG vill hjälpa företag att skapa bästa möjliga årsredovisningar enligt K3-reglerna.

För företag som väljer att använda K3-regelverket i redovisningen har KPMG några tips om hur man kan arbeta med årsredovisningen. På kursen ”K3 Årsredovisningens utformning” i Stockholm 4 oktober ska några av KPMG:s redovisningsspecialister berätta om vilka effekter den ändrade lagstiftningen och normgivningen får på företagets årsredovisning.

Kursen tar upp vad en K3 årsredovisning ska innehålla och vilka ändringar som skett i årsredovisningslagen och i normgivningen. Bland frågorna som kommer att behandlas på kursen finns:

  • Tillämpas reglerna på rätt sätt?
  • Finns det möjligheter i regelverken som företagen inte använder?
  • Vilka är de största fallgroparna?
  • Finns det förbättringsmöjligheter i företagens årsredovisningar?

Sista anmälningsdag till kursen är 27 september och den tar två timmar.