Så ska de mindre bolagen hitta kapital

Statliga Almi Företagspartner vill uppmärksamma vikten av att små och medelstora bolag får finansiering, en fråga de tog upp under politikerveckan i Almedalen i år. Enligt dem ser läget för de mindre företagen ljusare ut, men brist på finansiering skulle kunna vara ett hinder för tillväxten.

– Syftet var att föra en debatt mellan politiker och näringsliv om hur de kan samverka till att de små och medelstora företagen får tillgång till kapital, säger Anna Hallberg, vice vd på Almi.

Enligt SCB bestod en klar majoritet av det svenska näringslivet av företag med färre än 10 anställda år 2008. Anna Hallberg menar att de små och medelstora företagen blivit fler och viktigare nu på andra sidan den akuta krisen.

– De har redan blivit en mer prioriterad grupp. Bankerna är mer intresserade och anpassar sitt utbud till dem. Den här gruppen blir allt mer av en ryggrad i näringslivet, de blir viktigare både för tillväxt och arbetstillfällen.

– Det är viktigt att se hela näringskedjan: de stora industriföretagen gynnas av att ha lokala leverantörer. Vi har till exempel gått in och stöttat underleverantörer till de stora biltillverkarna, och vi hade mycket positiva diskussioner om detta i Almedalen. De större företagen har varit igenom ett stålbad och ser värdet av att ha sina underleverantörer nära sig.

Dock verkar inte efterfrågan på finansiering riktigt ha tagit fart ännu:

– Det finns fortfarande en osäkerhet om var konjunkturen kommer att ta vägen, det finns en tvekan om att göra expanderingar. Men vi ser tecken på att kurvan vänder uppåt: företagsförvärv ökar, vi ser lite fler investeringskrediter också. Så det börjar smyga igång, men det är definitivt inte så att propåer på investeringar flödar in, utan att det tickar sakta uppåt.

Anna Hallberg menar att det kan vara viktigt att mindre bolag vänder sig till andra än de allra största bankerna och riskkapitalbolagen.

– På riskkapitalsidan är det viktigt att se att det finns alternativ till de stora fonderna, att det finns små fonder runt om i landet och affärsänglar.

– Det finns ett extremt stort behov, framförallt på landet, därför har Almi just startat ett riskkapitalbolag, Almi invest, för att kunna erbjuda ägarkapital. Riskkapitalisterna finns i städerna och har kanske svårt att hitta ut. Vi saminvesterar alltid med privata riskkapitalister, på så sätt kan vi mäkla ihop dem med bolag som vi tror på.