Så skapade Hemtex sin belönade delårsrapport

Hemtex vann utmärkelsen Bästa delårsrapport i Aktiespararens och Kantons tävling Årets börsbolag. Detta för en ”både stilmässigt och läsarvänligt välutformad delårsrapport med relevant innehåll”.

Det gäller att tänka på vilken målgrupp delårsrapporten har. Aktieägare ska, precis som i en årsrapport, snabbt kunna få en klar bild av läget för företaget, menar Ulf Segerström CFO på Hemtex. Själv är han stolt över att ha levererat rapporten, med hjälp av en ganska liten grupp medarbetare, ett tiotal personer har varit med i arbetet.

– Vi är inte en så stor grupp: några på redovisningsavdelningen och några controllers, men det kan också vara en fördel. Det blir ett väldigt tajt gäng som gemensamt vill att det ska bli bra och det blir lättare att se helheten. Jag har ju inte en skatteavdelning och en juridikavdelning till mitt förfogande, utan då konsulterar vi revisionsfirman.

Vad är ditt bästa tips för att klara en bra rapportering med lite personal?
– Delegera, att ge ansvar och följa upp: Rätt klassiska metoder ur chefssynvinkel för att få människor att växa.

Det avgörande skälet till att Hemtex vann utmärkelsen var att de levererade sin delårsrapport snabbare än andra medelstora börsbolag. Att de lyckats rapportera snabbt beror enligt Ulf Segerström främst på medarbetarnas insats, men andra faktorer spelar också in:

– Det gäller att se till att vara förberedd och se till att alla jämförelser är förberedda. Det handlar egentligen om att ha en ”ordning och reda-kultur” i botten. Sen krävs bra rutiner i redovisningen. Vi har haft rätt tunga engångseffekter under den här perioden, sitter man och skjuter på dem tills veckan innan rapportering blir det problem.

– Man måste också hålla en enkelhet i verksamheten och ha snabba beslutsvägar. Återigen så gäller det att ha goda rutiner för varor på väg och lagerredovisning. I vår verksamhet hänger mycket på en god lagerredovisning, annars kan det lätt bli stora fel.

Hur gör du för att få kontroll över rapporteringen?
– Jag har tät och rak kommunikation med mina medarbetare, ser till att rapporteringen håller tidsplanen och håller koll på övergripande KPI.er. Det sker via allt från schemalagda möten till korta avstämningsträffar.

Fakta: Årets börsbolag

Bedömningen har gjorts av sju företrädare för Kanton. ”Vi är totalt sju medarbetare som arbetat med årets upplaga av tävlingen Årets börsbolag. Vi går igenom alla rapporter och betygsätter dem utifrån en offentlig kriteriemall som finns att tillgå på Kantons webbplats. Efter viss intern kvalitetssäkring meddelas respektive bolag om den preliminära bedömningen. Genom en remissrunda ger vi därefter bolagen möjlighet att komma med egna synpunkter på vår bedömning av den aktuella delårsrapporten. ”, säger Joel Andersson, konsult på Kanton och sedan tidigare ansvarig för tävlingen Årets börsbolag.

Trender i årets rapporter:
Den allmänna trenden är att kvartalsrapporten struktureras på ett allt mer lättillgängligt sätt och att bolag blir allt snabbare med att publicera rapporterna. Det finns flera positiva trender, men framstegen är i hög grad bara marginella.

  • Positiva trender

Allt fler kvartalsrapporter inkluderar VD-ord. Praxis gällande säsongeffekter fortsätter stadigt att växa, men befinner sig fortfarande i ett etableringsstadium.

  • Negativa trender

Bolagen har blivit sämre på att redogöra för räntabilitet på eget kapital och sysselsatt kapital jämfört med 2008. Reglerna har dock stramats åt på dessa punkter, vilket kan vara en förklaring. Redovisat antal aktier har minskat med nästan 30 procent efter att kravet på exakt antal aktier, och inte avrundat antal i tusental, har införts. Fortfarande redovisar dock mer än 70 procent av bolagen exakt antal.

  • Förbättringsområden:

Praxis gällande rapportering av historiska nyckeltal. Kvartalsjämförelse för åtta kvartal är fortfarande sällsynt, trots vikten för aktieägare, analytiker och andra att kunna se historiska tal (Nya riktlinjer framtagna av Kanton och Aktiespararen.)

Källa: Kanton

Läs hela kriterierna här