Så skapar du en innovativ organisation

Manpower har några tips om hur du bygger rätt sorts kultur på arbetsplatsen för att medarbetarna ska bli så innovativa som möjligt.

Innovationer är det som i många fall avgör hur framgångsrikt företaget kommer att bli i framtiden. Att skapa en innovativ miljö som uppmuntrar medarbetarna till nytänkande och ger dem möjligheter att göra verklighet av sina idéer kan därför ge stora fördelar.

Frågan är bara hur man skapar en kultur som uppmuntrar medarbetarna att vara innovativa? Ett svar kommer från Right Management som är Manpowers karriärexperter. De har identifierat nio punkter som de menar är nycklarna till att skapa en innovativ organisation:

  1. En tillitsfull kultur hjälper idéer att växa till innovation. Skapa en trygg miljö där det finns utrymme för att dela idéer och våga misslyckas.
  2. En icke-auktoritär och coachande ledarstil är nyckeln till att ta vara på medarbetarnas nyfikenhet. Ställ er frågan: ”Hur skulle man kunna göra istället?”.
  3. Att våga testa sig fram och utmana status quo är en förutsättning för en innovationskultur. Experimentera samtidigt som ni fokuserar på era långsiktiga mål.
  4. Uthållighet. En kultur där uthållighet premieras når längre. Ge medarbetarna stöd och riktlinjer för att gå från idé till faktiskt utförande.
  5. Förmågan att hålla fast vid långsiktiga mål och att inte ge upp vid motgångar kallas ibland grit. Uppmuntra ihärdighet när det är uppförsbacke.
  6. Ensam är inte stark i en snabbt föränderlig värld. Se till att medarbetare löser uppgifter tillsammans med andra för större chanser att lyckas.
  7. Många uppgifter kan lösas mer effektivt genom att helt enkelt prata med varandra. Uppmuntra medarbetarna att lyssna på varandra och att dela sina idéer.
  8. Mångfald. Personer med olika erfarenheter, förmågor och egenskaper ger olika infallsvinklar. Dra nytta av allas perspektiv och samarbeta för innovativa lösningar.
  9. Läraktighet. Viljan och förmågan att lära nytt är ofta viktigare än det människor redan kan. Uppmuntra att ta till sig ny kompetens och att dela med sig av lärdomar till andra.

Genom att följa dessa tips kan organisationen bli mer innovativ och därmed också mer konkurrenskraftig.

– Många företag har svårt att ställa om till ett nytt mindset, men att satsa på innovation ger många viktiga konkurrensfördelar. Företag som uppmuntrar nytänkande får större avkastning på digitala investeringar och lättare att både rekrytera och behålla talangerna på arbetsmarknaden, säger Marianne Hagen, vd för Right Management.