Så skapar du en policy för hållbarhet

KPMG:s kurs ska lära deltagarna vad som behöver ingå i en hållbarhetspolicy och hur de kan skapa en sådan.

Alla större företag behöver en policy för hur de arbetar med hållbarhetsfrågor inom mänskliga rättigheter, representation och anti-korruption. Om inte annat så för att det helt enkelt ingår i lagen för hållbarhetsredovisning. Men när KPMG gick igenom en mängd hållbarhetsrapporter så var det lite si och så med policyredovisningen.

För att råda bot på det anordnar KPMG en heldagskurs i upprättande och efterlevnad av en policy den 23 september i Stockholm. Kursen riktar sig till alla som arbetar med upprättande och efterlevnad av policyrapportering

Halva dagen ägnas åt teori och under den andra halvan får deltagarna testa sina nya kunskaper i ett fiktivt företag. Under teoridelen går KPMG:s föreläsare igenom:

  • Vad är en policy?
  • Hur hänger policy-pusslet ihop?
  • Vilka lagar, regler och rekommendationer eller praxis finns?
  • Vad styr behovet?
  • Hur ska en policy utformas?
  • Vad är de grundläggande komponenterna?
  • Hur rullar man ut en policy i bolaget och säkerställer att den efterlevs?

Förutom att en policy är ett lagkrav för större företag kan det också vara värdefullt för att visa hur företaget arbetar med hållbarhetsfrågor. I en undersökning som SEB, Hertz, Svensk Handel och Sydgrönt genomfört visar det sig att 95 procent av svenskarna tycker att hållbarhet är viktigt. Samtidigt menar hela 77 procent att det är svårt att veta om ett företag arbetar hållbart.

Att själv veta hur företaget ser på hållbarhet kan därför vara väldigt viktigt när kunder, partners och potentiella nyrekryteringar börjar ställa frågor om vad företaget egentligen gör på området.