Så stor är skillnaden i lön mellan CFO:er och ekonomichefer

Enligt chefsorganisationen Ledarnas årliga undersökning om chefslöner är finansdirektörer, ofta den svenska motsvarigheten till titeln CFO, fortfarande en av de mest välbetalda chefskategorierna i Sverige. En typisk finansdirektör tjänar 106 500 kronor i månaden, sett till medianlön. Det är mer än dubbelt så mycket som vad svenska chefer tjänar generellt; medianlönen för alla Sveriges chefer, sett till samtliga chefsbefattningar, är 41 000 kronor per månad.

Chefer med ordet ”direktör” i titeln tenderar att ha en högre lön än andra; de tio chefsbefattningar som är högst avlönade har alla titlar där ordet ”direktör” ingår. Ekonomidirektörer tjänar liksom tidigare år något mindre än chefer med titeln finansdirektör.

Bland finans- och ekonomichefer i företagsledande ställning är medianlönen 70 000 kronor per månad. En typisk förstalinjechef inom ekonomi tjänar betydligt mindre med en månadslön på 40 000 kronor. Högre chefer inom ekonomi tjänar 63 250 kronor, sett till medianlön, och redovisningschefer och mellanchefer inom ekonomi har en medianlön på 50 000 kronor i månaden.

– Mellanchefer har underställda chefer, medan företagsledande chefer kan vara vd:ar, vice vd:ar, direktörer och andra seniora ledningspositioner. Högre chef är en nivå som kan förekomma i större företag, säger Krister Andersson, statistiker på Ledarna.

Titeln ekonomiansvarig ligger långt ner i lönelistan med en medianlön på 34 850 kronor. Medianlönen för ekonomidirektörer har sjunkit från 100 000 kronor per månad i 2013 års undersökning till 96 500 kronor i månaden i år, medan finansdirektörernas lön har ökat – förra året var medianlönen för finansdirektörer 103 000 kronor per månad.

De chefer som har sämst lön arbetar inom yrken som karaktäriseras av en tydlig kvinnodominans, exempelvis köksföreståndare, receptionschef och städledare.

Medianlöner för chefsbefattningar inom ekonomi:
Finansdirektör: 106 500 kronor per månad
Ekonomidirektör: 96 500
Företagsledande: 70 000
Högre chef, ekonomi: 63 250
Ekonomichef: 53 500
Redovisningschef: 50 000
Mellanchef, ekonomi: 50 000
Revisor: 49 500
Förstalinjechef, ekonomi: 40 000
Redovisningsansvarig: 38 900
Ekonomiansvarig: 34 850

Exempel på övriga chefsbefattningar:
Divisionschef: 75 500 kronor per månad
Affärschef: 59 000

(Källa: Ledarna)

Fakta:
– Lönestatistiken baseras på uppgifter från 67 600 svenska chefer av Sveriges totalt cirka 500 000 chefer.

– – Medianlönen för svenska ekonomi- eller finanschefer är 52 000 kronor per månad. I 2013 års undersökning var medianlönen 51 500 per månad. Medianlönen för ekonomichefer i storstäderna är 56 000 kronor i månaden.

– 33 procent av alla chefer inom ekonomiområdet har en bilförmån, vilket kan jämföras med 38 procent som var motsvarande andel föregående år.

– Medianlönen för en ekonomi- eller finanschef som endast har en gymnasieutbildning är 45 000 kronor per månad.

– Samtliga chefer i undersökningen har någon form av personalansvar.