Så tar du itu med negativitet på jobbet

Folk som alltid klagar och baktalar kolleger och chefer kan sänka moralen på kontoret drastiskt, men det finns sätt att hantera problemet.

Att ha god moral på arbetsplatsen är viktigt både för personalens välmående och produktivitet. Dessvärre kan det räcka med en person som sprider elaka rykten, överdriver kollegers misstag och ovanor och som är allmänt negativ till allting för att för att sänka stämningen på kontoret.

Som chef är det viktigt att hantera det här så snabbt som möjligt. CFO Daily News har tittat närmare på saken i en artikel och de rekommenderar att man följer tre steg när moralen på arbetsplatsen börjar sjunka.

Först och främst gäller det att identifiera källan till missnöjet. Ofta kan det röra sig om personer som sköter sitt jobb utan problem och som därför inte utmärker sig på något negativt sätt inför sina chefer på det sättet.

Istället gäller det att hålla ögon och öron öppna och lägga märke till medarbetare som:

 • Hela tiden hittar saker att klaga på och som gärna överdriver konsekvenserna av kollegernas misstag.
 • Sprider rykten som ställer medarbetare mot varandra.
 • Gärna baktalar andra.
 • Underminerar sina chefer genom att ifrågasätta deras beslut bakom chefernas rygg.

Sedan gäller det att sätta tummen på hur medarbetarens attityd påverkar företaget. Här ska man vara så precis som möjligt och inte bara konstatera att det bidrar till en dålig stämning på kontoret. Istället bör man ställa sig fyra frågor:

 • Vilken påverkan har medarbetarens beteende på arbetsplatsen?
 • Hur skiljer sig personens agerande från de övriga medarbetarnas?
 • Vilken effekt har personens beteende på kollegerna?
 • Om personen agerade på ett bättre sätt, vilken effekt skulle det ha på moral och produktivitet?

Efter det är det dags att konfrontera personen i fråga och ta upp frågorna ovan. Det lär kunna bli en svår konversation och det finns några saker att tänka på för att få en konstruktiv diskussion:

 • Var specifik när du presenterar vilka beteenden som oacceptabla och vilken förändring du vill se. Istället för att bara säga att personen har en dålig attityd kan du peka på att hen ska sluta klaga på folk bakom deras rygg och istället ta upp problemen ansikte mot ansikte.
 • Låt personen avreagera sig lite. Det kan vara tufft att bli anklagad för att sänka stämningen på hela arbetsplatsen så var förberedd på att den du pratar med kan försvara sig rätt aggressivt. Lyssna på det ett tag och för sedan tillbaka diskussionen till vad som behöver förändras.
 • Var rak. En del vill gärna linda in kritiken genom att börja med komplimang. ”Du gör ett jättebra jobb, men…” Det kan få motsatt effekt om den du pratar med upplever att du är nedlåtande eller att du aldrig kan säga vad du vill direkt.