Så tar du ledarskap över hemmakontoret

När det nu börjar klarna att det som vi först trodde var en tillfällig lösning är det nya normala, blir det allt viktigare att visa ledarskap och se till att dina medarbetare har en god arbetsmiljö även när de befinner sig i hemmet.

Att arbetssituationen har förändrats för många av oss de senaste månaderna är nog ingen överdrift. När coronakrisen slog till med buller och brak förändrades såväl rutiner som arbetssätt. Det tidigare normala med svårbokade mötesrum och ett överflöd av medarbetarkontakt byttes snabbt ut mot digitala möten och det improviserade hemmakontoret. Visst har det sina fördelar, för många har detta inburit minskad pendling, mindre stress och ett enklare livspussel. Men när det nu börjar klarna att det som vi först trodde var en tillfällig lösning är det nya normala, blir det allt viktigare att visa ledarskap och se till att dina medarbetare har en god arbetsmiljö även när de befinner sig i hemmet.

För arbetsgivare är frågan om medarbetarnas arbetsmiljö både en skyldighet, men också en möjlighet. Vi kan nog alla känna igenom oss i att vi både presterar och mår bättre när vi har ordentliga arbetsredskap och en god miljö – fysisk som psykosocial, där vi får stöd och uppskattning för våra arbetsinsatser från både kollegor och ledningsnivå.

Hemmakontoret behövde lösas snabbt

När krisen slog till stod medarbetarens hemmakontor inte överst på agendan, detta var då helt naturligt. Då handlade det om att säkra affären och implementera åtgärder för att minska smittspridningen. Hemmakontoret behövde lösas snabbt och många aktörer stod oförberedda. En undersökning gjort av Innofact på uppdrag för SAP Concur visar att varannan medarbetare på svenska arbetsplatser varken var redo eller utrustade för arbete i hemmet.  

Istället fick vi ta till vår kreativa förmåga där vi kom fram till såväl bra som mindre bra lösningar. Många av oss har sannolikt implementerat, eller under videosamtal noterat kollegor som implementerat en uppsjö av olika lösningar för sitt hemmakontor. Barnkammare som omvandlats till hybrider mellan lekland och beslutslokaler för affärskritisk verksamhet, skrubben under trappan får plötsligt agera mötesrum och den gamla strykbrädan har förvandlats till ett ståbord. Nöden har ingen lag, men man kan fråga sig om dessa lösningar verkligen är optimala för ett välfungerande arbete framöver. Speciellt när den situation vi befinner oss i nu sannolikt inte kommer bli kortvarigt.

Upprätthålla engagemang på distans

När nu dammet från den initiala tvärvändningen har lagt sig, är det dags att börja se över våra medarbetares förutsättningar för effektivt arbete i hemmet och hur vi kan upprätthålla engagemang fastän vi befinner oss på distans. Resultaten från SAP Concur:s studie av svenskarnas upplevelse av omställningen till hemarbete, har utmynnat i fyra insikter som kan hjälpa sig som ledare att stötta dina medarbetare i denna nya verklighet.

4 insikter

  1. Visa att du bryr dig genom att bjuda in till dialog. Nu mer än någonsin kommer ditt ledarskap att hamna i fokus och en positiv nyhet är att det i nuläget ser bra ut. Hela 83 % av respondenterna i studien har känt sig stöttade av sin arbetsgivare vad det gäller att sätta upp ett hemmakontor. Nu gäller det att hålla uppe engagemang med regelbundna incheckningar. Fråga hur arbetssituationen i hemmet ser ut och öppna för att hitta gemensamma lösningar för att åtgärda eventuella brister och se över områden med förbättringspotential. 
  2. Skapa tydliga ramar för inköp till hemmakontoret. En majoritet av svenskar (51%) är osäkra på vilka kostnader de får ta upp som utlägg. Om ni redan har en policy kan det vara dags att uppdatera den. Idag uppger var femte (20%) att man inte får göra några inköp för att förbättra sin arbetsmiljö i hemmet. Vi befinner oss nu i ett nytt läge, det som fungerade för ett halvår sen är inte nödvändigtvis en lyckad policy idag.  
  3. Planera informella möten. När vi inte ses fysiskt på arbetsplatsen sker inte längre informella möten spontant. En digital fika eller andra aktiviteter som syftar till att upprätthålla arbetskulturen online bör därför ses som en strategisk resurs som stärker medarbetarnas välmående och känsla av gemenskap.
  4. Överinformera. Endast 28,7 % av anställda i hela EMEA har fått information om hur länge de förväntas arbeta hemifrån visar studien. Selektiva informationsprocesser frustrerar. Vi har alla upplevt känslan av att stå utanför rummet där de stora besluten tas och därmed blir det av yttersta vikt att hålla en öppen och löpande kommunikation med anställda och dela information mer än du normal skulle. På så vis kan också organisationen sluta upp bakom ledningen när ett mål tydligt är satt.

Visa omtanke och ta ansvar

Nu har du chansen att visa att företagets löften till sina medarbetare är på riktigt. Därför måste ledare visa omtanke och ta ansvar även när vi befinner oss på distans. Teamkänsla och engagemang tar sig båda en törn i dessa tider och hur företag hanterar detta kommer i förlängningen att vara avgörande för vilka som lyckas ta sig igenom den här krisen. I all enkelhet; lämna inte hemmakontoret åt slumpen!

Christian Nilsson
About Christian Nilsson 1 Article
Sverigechef, SAP Concur