Så trivs ekonomichefer på sitt jobb

Tidigare publicerade CFOworld en artikel om Ennovas globala undersökning European Employee Index, som 2013 visar att färre kvinnor än män söker sig till chefspositioner – trots att kvinnor anses vara bättre chefer än män om medarbetarna får säga sitt.

Enligt nya siffror från undersökningen som Ennova tagit fram åt CFOworld är chefer inom ekonomi, it och hr mer nöjda med sitt arbete än chefsgenomsnittet. Både när det gäller lönen och närmaste chefen. Generellt sett värderar dock svenska medarbetare sin närmaste chefs ledarskapskvalitet snäppet lägre med en poäng under det globala genomsnittet.

Ekonomichefer nöjda med lönen

I enkäten har svarsdeltagarna bland annat fått ranka ett antal påståenden på en tiogradig skala. Resultatet har sedan omvandlats till ett index från noll till hundra varpå en genomsnittlig ”poäng” sedan har räknats ut. Årets undersökning visar att chefer inom ekonomi, it och hr är mer nöjda med sin lön än genomsnittet för chefer totalt, sett till antalet poäng: Ekonomi-, it- och hr-chefer rankar sin lön sju poäng över snittet med 66 poäng jämfört med 59 för chefer totalt.

Dessutom är ekonomi-, hr- och it-chefer mer nöjda än den genomsnittlige chefen med den feedback de får på sina prestationer, både när det gäller belöning och erkännande och återkoppling på dåliga prestationer.

Däremot är ekonomicheferna liksom it- och hr-cheferna mer kritiska än andra chefer till företagsledningens förmåga att kommunicera verksamhetens ekonomiska resultat. De är heller inte lika nöjda med den sociala tillvaron och känner sig inte lika trygga i sin anställning som chefsgenomsnittet.

Samband mellan prestationskultur och framgång
Årets EEI-studie visar även på ett samband mellan hur medarbetare generellt inom svenska företag och organisationer uppfattar sin chef och prestationskulturen på arbetsplatsen. Medarbetare som är kritiska till sin chef ger prestationskulturen endast 46 poäng, medan medarbetare som är nöjda med sin chefsledarskapskvaliteter ger prestationskulturen på företaget 83 poäng.

Svenska medarbetare upplever även ett samband mellan prestationskulturen och hur framgångsrikt företaget är. Medarbetare som anser att företaget de arbetar på är framgångsrikt menar också att det finns en god prestationskultur på arbetsplatsen. Medarbetare som däremot upplever företaget de jobbar på som mindre framgångsrikt menar också att prestationskulturen på företaget är lägre.

Årets upplaga av European Employee Index har genomförts i totalt 28 länder. Jämfört med andra länder är gapet mellan arbetsglädje och prestationskultur relativt stort i Skandinavien.

– Svenska företag kan mycket väl bygga upp en stark prestationskultur utan att det dränerar medarbetarnas arbetsglädje. Tvärtom så trivs medarbetare i en kultur med fokus på prestationer. Det gäller därför att utveckla ledarkompetensen hos cheferna så att de kan införa en fungerande prestationskultur. Om vi i Sverige kan öka prestationskulturen till internationell bästa praxis-nivå samtidigt som vi bevarar vår höga arbetsglädje skapar vi en unik mix som konkurrensmässigt kommer att vara mycket stark, säger Agneta Saxeby, ansvarig i Sverige för EEI på Ennova, i en kommentar.