Saker att tänka på efter brexit

Brexitavtalet är mer omfattande än ett vanligt frihandelsavtal, men innebär ändå tydliga förändringar för handeln med Storbritannien.

Vid årsskiftet började brexitavtalet mellan Storbritannien och EU att gälla. I varje fall provisoriskt tills att EU-parlamentet godkänner avtalet, vilket det förväntas göra under våren.

Nu när avtalet är klart går det också att få en bättre uppfattning om hur det kan påverka svenska företag. PWC har gjort en analys över just detta och här följer några av de viktigaste punkterna i den analysen:

  • I och med att EU och Storbritannien numera är två separata marknader är handel med varor mer besvärlig och det kommer krävas mer administration, bättre planering och risken för längre ledtider är påtaglig. 
  • Ingen tull kommer tas ut under förutsättning att varan uppfyller ursprungsvillkoren i avtalet. Ursprunget ska kunna styrkas. Att tänka på är att ursprungslandet inte nödvändigtvis är samma land som avsändarland.
  • Företag som ska exportera ursprungsvaror från EU behöver ansöka om att bli registrerad exportör (Rex). Man får då ett Rex-nummer som används för att kunna upprätta ursprungsförsäkringar för sändningar till Storbritannien. Det blir aktuellt om varornas värde är över värdegränsen 6 000 euro.
  • Företag behöver säkerställa att varorna uppfyller villkoren för att vara ursprungsvaror enligt avtalet. Detta ska ske innan man upprättar ursprungsförsäkringar.
  • Företag bör undersöka om de behöver uppdatera sina befintliga tulltillstånd. 
  • Svenska företag kan även påverkas av den brittiska tullhanteringen, exempelvis om de använder DDP (Delivered Duty Paid) som leveransvillkor till sina brittiska kunder. Det kan betyda att svenska företag även behöver tulltillstånd och registreringar i Storbritannien.

Så även om avtalet är mer omfattande än ett av EU:s traditionella frihandelsavtal finns det en hel del att tänka på för de som handlar med Storbritannien. I en kommentar till avtalet skriver PWC:

”Storbritannien hanteras numera som ett tredje land i förhållande till EU. Det betyder att även om varor kan uppnå tullfrihet tack vare avtalet, så omfattas alla varor ändå av tullhantering. Företag som är vana vid handel med tredje land har ett litet “försprång”, men för företag som tidigare enbart handlat inom EU så blir förändringarna mer kännbara. Det är därför av vikt för svenska företag att även fortsatt vara uppmärksam på varans ursprung, att se till att man har rätt tillstånd samt att man tar höjd för eventuella längre ledtider.”

Mer information om brexit kan ni hitta hos Regeringskansliet och hos EU-kommissionen.