Saker du behöver fundera på inför Brexit

Kommerskollegium har gjort en lista över saker som kommer att förändras när Storbritannien går ur EU.

Den 29 mars ska Storbritannien utträda ur EU och hur detta Brexit egentligen kommer att se ut är väldigt osäkert i dagsläget. Det vi kan vara säkra på är att det kommer att bli förändringar för alla svenska företag som handlar med Storbritannien när Brexit inträffar.

För att förbereda sig på detta finns det mycket man behöver tänka på och Kommerskollegiums utredare har skapat en lista över saker som de anser att det är viktigt för företagen att tänka på. Hela listan består av 39 punkter och här följer ett urval av dessa:

 • Vilken handel har företaget med Storbritannien? Utförsel från EU, eller införsel från Storbritannien? Det vill säga, säljer ni till eller köper ni från Storbritannien? Reglerna kommer att ändras för handel i båda riktningarna.
 • När behöver eventuella tulltillstånd sökas för att vara klara till den 29 mars 2019 när Storbritannien lämnar EU? Kontakta Tullverket för att få information. Brexit kommer att innebära ökad arbetsbörda för myndigheterna, så tänk på att vara ute i god tid.
 • Bearbetas varorna i Storbritannien/EU och vill företaget komma i få tullnedsättning vid återimporten/återexporten? Då kan företaget behöva ansöka om tillstånd hos Tullverket.
 • Krävs det tillstånd/certifikat för import till/export från EU av företagets varor? Det kan gälla exempelvis livsmedel, jordbruksprodukter, läkemedel och krigsmateriel, produkter som idag handlas fritt inom EU men som efter Storbritanniens utträde i flera fall lär behöva tillstånd.
 • Hur transporteras varorna till/från Storbritannien? Hur väl förberedd är ditt företags transportör för att kunna minimera riskerna för störningar i godsflödet? Har de alternativa transportvägar? Är transportören Authorised Economic Operator (AEO) som kan innebära smidigare och snabbare hantering?
 • Är företagets varor tidskritiska, exempelvis lättförstörbara varor eller insatsvaror som ska monteras in i andra produkter för snabb vidareleverans? Risken för förseningar i handeln mellan EU och Storbritannien är stor. Fundera över hur eventuella fördröjningar i godsflödet ska hanteras.
 • För du in CE-märkta varor från Storbritannien till Sverige? Tänk då på att varor inte kan CE-märkas av någon utanför EU, EES och Turkiet. Det är importören eller tillverkare inom EU som ska CE-märka varor. När Storbritannien blir ett tredje land kan du bli importör och därmed ansvarig för CE-märkningen.
 • Överför du information i digital form (data) mellan ditt företag i Sverige och antingen inom er koncern eller till och från annan part i Storbritannien?  Det är i dagsläget osäkert vilka regler som kommer att gälla efter Brexit, speciellt kring möjligheten att skicka så kallad personlig data. Hur påverkar eventuella förändringar ditt företags verksamhet?
 • Har ditt företag varumärken som skyddas i Storbritannien idag? Skyddet för EU-varumärken kan komma att försvinna och skyddet för brittiska registrerade varumärken kan komma att ändras efter Storbritanniens utträde ur EU.
 • Säljer du tjänster till Storbritannien från Sverige? Det är osäkert vilka regler som kommer att gälla för att få fortsätta med det framöver. Det kan uppstå krav på tillstånd, nya tillståndsförfaranden, avgifter och andra administrativa hinder efter Brexit.
 • Skickar ditt företag personal till Storbritannien på affärsresor? Eller har ni personal stationerade där under längre perioder? Tar ni hit personal på tillfällig basis? Efter Brexit kan det uppstå krav på visum, arbetstillstånd och andra liknande administrativa krav. Det kan leda till kostnader i pengar, tid och osäkerhet.