It-säkerhet orosmoln för många företag

Företagen i finanssektorn anser sig vara bra på att hantera traditionella risker som kreditförluster, men när det gäller it-säkerhet är osäkerheten större.

80 procent av företagen inom bank- och finanssektorn anser att de är bra på att hantera traditionella risker i branschen, men när det gäller it-risker sjunker siffran till 42 procent. Det visar en undersökning från Deloitte.

De frågade 77 företag runt om i världen, med sammanlagda tillgångar på 13,6 biljoner dollar, hur de ser på sin riskhantering och it var det område där oron var störst. Det handlar då inte bara om att skydda systemen från intrång utan även övriga it-relaterade risker.

Till exempel ansåg bara 18 procent att de hade bra kontroll på kvaliteten på sina data och endast 16 procent menade att deras organisation hade en bra strategi för sourcing av data.

Det verkar dock inte vara något problem med vare sig insikt om riskerna eller möjligheten att få pengar till nödvändiga åtgärder. 62 procent av de svarande sa att det inte var några problem att få den budget de behövde för att hantera it-risker och 69 procent tyckte att högsta företagsledningen var insatt i problematiken.

Svårigheten ligger istället att hitta någon som kan göra det praktiska arbetet. 58 procent uppgav att de hade stora eller extremt stora problem att kunna rekrytera personal med tillräckligt hög kompetens när det gällde it-säkerhet. Det innebär bland annat att företagen har svårt att snabbt åtgärda cyberhot. 57 procent menade att de inte fick den information om hoten de behövde snabbt nog.