Sämre löneutveckling för seniora ekonomer

Löneutvecklingen avtar drastiskt vid 45 årsåldern för ekonomer och vid 60 minskar medianlönen.

Redan vid 45 års ålder börjar löneutvecklingen för ekonomer att avta. Det visar siffror från fackförbundet Akavia. Lönen fortsätter i och för sig att gå upp, men i en mycket lägre takt än tidigare.

Om vi jämför ekonomer i åldersgruppen 40–44 med gruppen 45–49 år så ökar medianlönen från 52 000 kronor till 56 000 kronor. Men i gruppen 50–54 år så ökar medianlönen bara med en tusenlapp till 57 000 kronor. Där ligger medianlönen sedan kvar till ekonomerna fyller 60 år då den vänder neråt och hamnar på 53 700 kronor. En nivå som lönen sedan ligger kvar på till pensionen.

– För en del kan det handla om att man själv väljer att tänka mindre på karriär och att byta arbete varför det också kan bli sämre löneutveckling. För andra kan det bero på att arbetsgivarna inte premierar de som är högre upp i åldrarna. Här är det viktigt att arbeta med att få bort fördomar och få såväl arbetstagare som arbetsgivare att se de seniora medarbetarnas kompetens och erfarenhet som en tillgång, säger Mikael Andersson, förhandlingschef på Akavia, i ett pressmeddelande.

I podden Studio Akavia försöker Akavia tillsammans med bland andra tidigare statsminister Fredrik Reinfelt reda ut hur vi kan få företag att värdera sina äldre anställda mer.

– Rekryterare anställer sällan någon som är äldre än de själva. Äldre blickar ofta ner på yngre, som man tror är talangerna. Jag tycker vi ska uppmana alla företag och rekryterare att anställa någon som är äldre än sig själva. Vi behöver få in fler äldre som blir en normalitet, som syns på företagen och som har en kraft som möjliggör den här förändringen som vi behöver, säger Fredrik Reinfeldt i sändningen.

Hela avsnittet av Studio Akavia hittar du här.