Sämre villkor för företagandet

Genom att bland annat jämföra företagarnas upplevelse av politikernas och kommuntjänstemännens attityd, bemötande och kunskap om företagens villkor publicerar Svenskt Näringsliv årligen i en kommunrankning på www.svensktnaringsliv.se.

– Där kan politiker och tjänstemän själva gå in och fortlöpande via en aktiveringslänk berätta vad de gör för att få fart på företagandet, säger Carolina Brånby, ansvarig för företagsklimat.

Enligt Caroline Brånby ska sajten bli ett användbart verktyg både för politer, tjänstemän, företagare och allmänhet. Sajtens första resultat visar att det är första gången sedan mätningen startade 2001 som företagsklimatet försämras i en majoritet av landets 290 kommuner. 80 kommuner har ändrat riktning och får ett bättre betyg än föregående år.

Bäst betyg får Habo, Trosa och Mönsterås i sammskap med nykomlingarna Herrljunga, Åtvidaberg, Hallstahammar och Ängelholm.