SAP ger pris till hållbar upphandling

Företag och individer som har hittat innovativa lösningar när det gäller hållbar upphandling kan nu vinna ett pris från SAP.

Inköpare och upphandlare är väldigt viktiga för att öka hållbarheten i försörjningskedjorna och det vill SAP uppmärksamma med ett nytt pris. Det heter Upphandling 2020 och alla upphandlingsinnovatörer är välkomna att söka det.

Tanken är att visa upp innovativa idéer och belöna innovatörerna bakom idéerna. Priset fokuserar på samarbete, information och delning av beprövade idéer och upplevelser. Idéerna kan handla om allt från bekämpning av modernt slaveri och klimatförändringar till att minska plasten i havet och stödja missgynnade grupper i samhället.

Både företag och individer från näringsliv och offentlig sektor kan skicka in information om sina lösningar och i april nästa år kommer vinnarna att koras.

Upphandling 2020 är uppdelat i sex kategorier:

  • Mångfald i leveranskedjan – att till exempel köpa in från små och medelstora företag eller minoritetsägda företag (exempelvis drivna av kvinnor eller etniska minoriteter) och samarbeta med sociala företag.
  • Socialt och samhällsvärde – att till exempel stödja utbildning som lärlingsutbildningar eller stödja samhällen, uppmuntra företagande och sysselsättning, minska långvarig arbetslöshet, hjälpa till att lösa lokala frågor som buller, trafik och så vidare.
  • Klimatrelaterade åtgärder – att till exempel minska energianvändningen, bidra till färre utsläpp, koldioxidreduktion eller minskad avskogning.
  • Miljö- och naturrelaterade åtgärder – att till exempel minska vattenanvändning, plastförbrukning, återvinna och bidra till cirkulär ekonomi och skydda naturliga arter.
  • Mänskliga rättigheter – att till exempel aktivt stödja mänskliga rättigheter och rättvis anställning och bekämpa modernt slaveri, tvångsarbete eller lönediskriminering.
  • Teknik – att använda teknik för att exempelvis identifiera potentiella problemområden eller kunna få insikt i eller hantera hållbarhet hos leverantörer eller i leveranskedjan.

Senast den 31 januari 2020 vill SAP ha era bidrag.