SAP skapar etikpanel för AI i affärssystem

Tyska affärssystemsjätten SAP har samlat en panel med teknik- och etikexperter för att skapa riktlinjer för hur AI ska användas på ett etiskt sätt.

SAP är en av de många affärssystemsleverantörer som satsar hårt på att använda AI-teknik i sina lösningar. För att kunna vara säkra på att AI-tekniken inte leder till oönskade resultat har företaget nu inrättat en speciell etikpanel.

Hittills består panelen av fem experter inom teknik och etik, men SAP räknar med att ta in fler medlemmar i framtiden.

Orsaken till att SAP menar att de behöver en etikpanel är att deras system påverkar samhället i så stor grad. Enligt SAP använder 400 000 företagskunder runt om i världen deras lösningar. 77 procent av världens transaktionsintäkter berörs också av SAP så i slutänden är det många miljoner människor vars liv kan påverkas av de beslut som tas baserat på information som hanteras i SAP-lösningar.

– SAP anser att den etiska användningen av data är ett kärnvärde. Därför vill vi skapa programvara som gör det möjligt att bygga intelligenta företag och förbättra människors liv. Med sådana riktlinjer på plats kan AI bli en teknik som lyfter mänskliga förmågor, säger Luka Mucic, finansdirektör och medlem i SAP:s globala ledningsgrupp.

Målet med panelen är att den ska ta fram riktlinjer för att ”driva en verksamhet utan partiskhet, skapa öppenhet och integritet och upprätthålla hög kvalitet och säkerhet”.

– AI erbjuder enorma möjligheter men det väcker också hittills okända och ofta oförutsägbara etiska utmaningar för samhället och mänskligheten. AI-etikrådgivningen gör det möjligt för oss att säkerställa en etisk användning av artificiell intelligens som tjänar mänskligheten och gynnar samhället, säger Susan Liautaud, etikexpert och medlem i panelen.