Sätt rätt KPI för skattefunktionen

PWC har i en rapport tittat närmare på hur man kan mäta hur framgångsrik en skattefunktion är, vilket resulterat i en rad KPI:er som de tycker företagen bör använda.

 

Att hantera skatterna på bästa sätt är förstås en viktig del i ekonomifunktionens arbete, men frågan är hur man ska kunna veta hur bra det arbetet sköts? PWC har i rapporten ”Defining Success – What KPIs are driving the tax function today?” tittat närmare på frågan.

De menar att det finns fyra nyckelfaktorer som avgör hur väl en organisations skattefunktion fungerar:

  • Kostnad. Att betala rätt skatt är givetvis en huvuduppgift för skattefunktionen och här är det bland annat viktigt att veta att företaget använder modern teknik för att säkerställa att skattefunktionen får bästa möjliga data att arbeta med.
  • Risk. Här finns uppenbara risker som extra avgifter som för lite skatt betalas in och att företaget kan betala för mycket i skatt om relevanta avdrag inte utnyttjas rätt. Men det finns också mer indirekta risker. Som exempelvis risker för varumärket om företaget betalar, eller kanske bara upplevs, betala för lite i skatt.
  • Effektivitet. För att få en bra skattefunktion gäller det att den har både bra inre och yttre effektivitet. Det vill säga att den gör saker rätt och gör rätt saker. Här krävs bland annat att skattefunktionen använder rätt tekniska lösningar, har rätt organisation, använder bästa möjliga processer och har rätt person på rätt plats.
  • Långsiktighet. Målen bör inte vara allt för kortsiktiga utan bör sättas på 3–5 års sikt. Annars finns risken att ett mål som ser bra på ut på ett års sikt i praktiken gör det svårare att uppnå ett viktigare mål på fem års sikt. Målen bör sedan ses över med jämna mellanrum för att se om man är på rätt väg eller om förhållandena ändrats så att någon KPI måste sättas om.

Med det som underlag kan organisationen sedan utarbeta konkreta KPI:er. Det kan handla om att se hur väl de verkligen skattebetalningarna överensstämmer med prognoserna, hur mycket tid organisationen lägger på skattehantering, hur stor andel av kostnaderna som skatterna står för, hur nöjda medarbetarna på skattefunktionen är med sitt arbete med mera. Fler förslag på KPI:er hittar ni i rapporten.