SD:s skatteförslag inför valet

Sverigedemokraterna vill satsa på att sänka skatterna för låg- och medelinkomsttagare samt pensionärer och mindre företag.

I PWC:s granskning av de politiska partiernas skatteförslag inför valet har turen nu kommit till Sverigedemokraterna. PWC noterar att partiets valplattform rymmer få konkreta förslag, istället hänvisas till budgetmotionen, så det kan mycket väl komma nya utspel inför valet.

Det man kan utröna med ledning av det SD skrev i sin budgetmotion är att partiet bland annat vill:

  • Sänka marginalskatten med 6 miljarder kronor. Uppräkningen av skiktgränsen ska återställas till tidigare regel, det vill säga konsumentprisindex plus två procentenheter. På sikt vill man återgå till ”hälften kvar”.
  • Sänka arbetsgivaravgiften för mindre företag genom att den allmänna löneavgiften på drygt 10 procentenheter slopas för samtliga företag med ett belopp som motsvarar tre anställda, eller upp till 300 000 kronor per anställd som takbelopp.
  • Reducera sjuklöneansvaret genom att staten står för sjuklön upp till 30 000 kronor per företag och år.
  • Höja momsen på restaurang och catering med 11,2 miljarder kronor. Partiet vill även utreda en ytterligare växling mellan höjd skatt på konsumtion mot lägre skatt på arbete.
  • Sänka ränteavdraget stegvis från 30 till 25 procent.

I en kommentar skriver PWC:

En spontan iakttagelse är att förslagen med huvudfokus på låg- och medelinkomsttagare samt pensionärer ligger nära Moderaternas förslag. Socialdemokraterna vill samtidigt varken höja eller sänka skatterna. Med tanke på att Sverigedemokraterna i det närmaste gjorde gemensam sak med Alliansen ifjol när det gällde det då så kritiserade förslaget om nya 3:12-regler så är det rimligt att tro att man även fortsatt kommer ligga ganska nära Alliansen i sin skattepolitik.