SEB tror på löneökningar på 2,5–2,6 procent per år de närmaste åren

I höst drar nästa stora avtalsrörelse igång när facken startar sina samordningsöverläggningar och i mars nästa år ska vi förhoppningsvis ha ett nytt avtal på plats. SEB:s experter Håkan Frisén och Olle Holmgren har analyserat förutsättningarna och kommit fram till ett huvudscenario med treåriga avtal med lönelyft på 2,5–2,6 procent per år.

Med löneglidning skulle de totala löneökningarna hamna runt tre procent under 2020 och 2021. Något högre än det nuvarande avtalet, men inget uppseendeväckande.

Nu finns det emellertid också en rad osäkerhetsfaktorer som kan komplicera förhandlingarna. En sådan faktor är missnöjet med industrinormen. Facken inom 6F-gruppen med bland annat Byggnads och Fastighets vill inte att industriavtalet ska fungera som märke för resten av avtalen utan vill ha en annan form för lönebildningen.

SEB räknar dock med att märket kommer att leva kvar under den här avtalsomgången också. De pekar på att det dominerande industrifacket, IF Metall och arbetsgivarna vill behålla det nuvarande systemet.

Konjunkturläget påverkar givetvis också förhandlingarna. Här är det en ganska blandad bild för närvarande menar SEB. Arbetsmarknaden håller på att kylas av, vilket försvagar fackens position. Samtidigt har inflationsförväntningarna stigit, vilket kan driva upp lönekraven. Men på det hela taget räknar alltså inte SEB med några större avsteg från avtalsnivåerna 2017.