Sju av tio tjänstemän vobbar

Att arbeta hemifrån när man har ett sjukt barn att ta hand om (vobba) börjar bli något av norm för tjänstemän i den privata sektorn visar en undersökning från Unionen. 41 procent av de tjänstemän inom privat sektor som svarade sa att de ofta eller alltid vobbar istället för att ta ut föräldrapenning för vård av barn (vabba). Ytterligare 30 procent sa att de också gjorde det, fast sällan. Totalt vobbar därmed 71 procent av tjänstemännen, åtminstone ibland.
 
Den främsta anledningen till att så många vobbar är att de annars inte hinner med sina arbetsuppgifter. 72 procent av de svarande höll med om det. 68 procent menade också att det inte fanns någon som kunde ta över deras arbetsuppgifter om de var borta.
 
Nu tycker många tjänstemän att det är praktiskt att kunna vobba, men 40 procent skulle helst slippa. Var tredje tjänsteman i undersökningen kände sig också otillräcklig gentemot sitt barn när de vobbar.
 
– Vobbandet får inte bli en norm, utan barnets vårdbehov bör vara det som väger tyngst i valet mellan att vabba eller vobba, inte arbetsplatsens behov. Där ser vi tyvärr att vobba för många går från att vara en möjlighet till att upplevas som ett tvång, och därför behöver mer göras för att få föräldravänligare arbetsplatser, säger Martin Linder, ordförande i Unionen. 

Så vobbande kan vara både positivt och negativt. Från Unionens sida menar man att tjänstemännens eget inflytande är avgörande för hur väl det fungerar.
 
– Det är viktigt för många privatanställda tjänstemän att kunna jobba hemifrån samtidigt som de tar hand om sitt sjuka barn. Ökat inflytande över den egna arbetstiden och bättre möjligheter att jobba hemifrån skulle underlätta för fler att få ett mer hållbart arbetsliv, säger Martin Linder.