7 av 10 toppchefer är män

Det är en fortsatt stor dominans av män i företagsledningarna visar en undersökning från EY.

Konsultbolaget EY har som vi nämnt tidigare skapat ett index, SHE Index, som ska visa hur jämställt ett företag är och nu har de första resultaten kommit in. Det visar sig föga förvånande att det finns en hel del kvar att göra på området.

Sämst ställt är det på vd-posten. 72 procent av vd:arna är män. Ser vi på hela företagsledningen är det inte mycket bättre där utan här är 69 procent män. Minst ojämställda är styrelserna där 58 procent är män.

Nu finns det ändå några företag som har en jämställd ledning. Närmare bestämt rör det sig om 28 procent av företagen i indexet.

– En slutsats som kan dras från detta material är att männens kompetens överutnyttjas och kvinnors kompetens underutnyttjas. Det innebär att kvinnors perspektiv får mindre utrymme att komma till tals, vilket är det som säkrar en fortsatt manlig norm i företagsvärlden, säger Camilla Rundberg, expert inom Diversity & Inclusion på EY.

Många av företagen verkar dock vilja göra bättre ifrån sig. 67 procent av företagen har ett uttalat mål för könsfördelningen för chefspositioner. 49 procent av företagen mäter också andelen kvinnor bland medarbetare med hög potential.

Att det är betydligt mer jämställt i styrelserna än i företagsledningen visar också att det går att förbättra jämställdheten bland toppcheferna.

– Vi ser att styrelserna i företagen ligger före andra med avseende på jämn könsfördelning. Kanske har de upptäckt affärsnyttan med en bra könsbalans, säger Camilla Rundberg.

Av de 25 företag som för närvarande ingår i indexet är det SPP som lyckas bäst följt av Nordic Entertainment Group. EY tänker nu ta in fler företag i indexet inför nästa rapport som kommer i början av nästa år.