Ska vi börja se fakturaköp som ett av många verktyg i vår verksamhet?

Fakturaköp har börjat bli allt vanligare och en del av de verktyg en CFO använder för att kontrollera likviditeten. Här går vi igenom hur fakturaköp fungerar och vilka för- och nackdelar det finns.

Fakturaköp går ut på att ni överlåter fakturor till externt factoringbolag. Detta kan göras med eller utan regress. Med regress innebär att du behåller kreditrisken om kunden inte kan betala. Factoringbolaget kan, mot viss avgift, däremot ta kreditrisken.

Vanligt är att dessa factoringbolag, tillsammans med fakturaköpet, kan erbjuda inkasso och rådgivning vid rättslig tvist.

Fakturaköp ger er alltså full säkerhet från det att fakturan skickas tills dess att den är indriven. Sker påminnelser från dessa bolag brukar också företagen som mottagit dessa prioritera de fakturorna. Sannolikheten att ni får betalt ökar.

Detta kostar vanligtvis runt en till två procent. Skickar ni en faktura på 10 000 kronor kostar detta, räknat på 1,5 procent, 150 kronor.

För- och nackdelar med fakturaköp

Alla företag väger för- och nackdelar olika. Nedan finner du en list över de som vanligtvis nämns.

Fördelar:

  • Den tydligaste fördelen CFO:er upplever är att likviditeten blir lättare att kontrollera. När ni skickar fakturan får ni betalt inom 24 timmar.
  • Som nämnts ovan kan ni också köpa bort kreditrisken. Detta blir som en försäkring där ni betalar en liten procent för varje faktura, istället för den gången det faktiskt händer att en av era kunder går i konkurs och betalning uteblir.
  • Många factoringbolag erbjuder dessutom att sköta påminnelserna där deras logotyp syns. Detta hjälper dig att fortsätta behålla en god relation med kunden och slippa ta hand om eventuella fakturafrågor.

Nackdelar:

  • Den nackdel som finns är att det uppenbarligen inte är gratis.
  • Ni måste hitta ett bolag ni litar på och som tar hand om era kunder på ett respektfullt sätt.

Det är enkelt att prova fakturaköp och det går vanligtvis att göra det sporadiskt. Ni kan alltså själva välja om ni vill sälja alla fakturor inför exempelvis sommarsemestern.

Läs mer om fakturaköp…