Skandinaviska ledare är framtidssäkra

Skandinaviska ledare utmärker sig genom att involvera medarbetarna och ge dem mycket ansvar, vilket Ledarna menar är nyckeln till framgång i framtiden.

Annons

Chefsorganisationen Ledarna har tillsammans med sina systerorganisationer i Norge och Danmark försökt slå fast om det finns gemensamma drag för ett skandinaviskt ledarskap. Resultatet har publicerats i en rapport och slutsatsen är att det finns stora likheter.

I stora drag kan man säga att det skandinaviska ledarskapet utmärker sig genom att i hög grad involvera medarbetaren i beslutsprocessen, korta avstånd mellan ledare och medarbetare samt frihet under ansvar.

Trots att ledarskapet är väldigt likartat i de tre länderna finns det ändå några skillnader. I Danmark ses rationalitet, intelligens och resultat som de viktigaste faktorerna i ett lyckat ledarskap. I Norge ligger fokus mer på rättvisa, ärlighet och lyhördhet medan ledarskap i Sverige präglas mer av coachande, kommunikation och lyhördhet.

Totalt sett verkar dock skandinaviska chefer vara väldigt överens av vad som krävs av en bra chef. På Ledarna menar man också att cheferna är på rätt spår.

– Stram hierarki fungerar inte längre som ledarskapsstil. Det gäller att motivera, skapa engagemang och få människor att samarbeta, och detta står det individnära, skandinaviska ledarskapet för, säger Annika Elias, ordförande för Ledarna.

Det skandinaviska ledaskapet är enligt Ledarna vägledande för vad som krävs av chefer på en arbetsmarknad i ständig förändring. Men det innebär inte att det är helt utan utmaningar.

Till exempel kan den svenska metoden att söka konsensus i alla lägen leda till att det blir svårt att fatta snabba beslut och att organisationen kan bli trög. Det finns en risk att cheferna blir lite för mycket coacher. Alla behöver inte alltid vara involverade i alla beslut.

Sedan kan det också bli svårt att veta vad som gäller i en icke-hierarkisk organisation.

– Det är viktigt att chefen är tydlig så att det skapas en trygg och utvecklande miljö även för medarbetare som upplever stress i samband med krav på eget ansvar och självständighet, säger Annika Elias.