Skanska byter CFO

Peter Wallin kommer att efterträda Hans Biörck att delårsrapporten för det första kvartalet har presenterats, den 5 maj. Under 2011 fyller Hans Biörck 60 år och kommer att övergå till att verka som rådgivare åt Skanskas koncernledning. Peter Wallin kommer närmast från befattningen som CFO för Skanska Sverige och har tidigare arbetat som IR-direktör i Skanska 2000 och arbetade under 2003-2008 som CFO för affärsenheten Skanska Infrastructure Developmen.

– Peter Wallin har en lång erfarenhet från och bred kunskap om finanssektorn och bygg- och fastighetsmarknaderna. Under åren i Skanska har han visat att han är skicklig på att utveckla styrningen och redovisningen av verksamheten och att han kan kommunicera väl med finansmarknaden, säger Johan Karlström, vd, i ett pressmeddelande.