Skatt som hållbarhetsfråga

Studieförbundet Näringsliv och Samhälle, SNS, höll nyligen ett seminarium där frågan var om skatt ska ses som en hållbarhetsfråga? Svaret från talarna på seminariet kan sägas vara ett rungande ja.
 
En av talarna var Ingemar Hansson, generaldirektör på Skatteverket. Han menade att skatt påverkar ett företags varumärke och därför bör vara en naturlig del av en riskanalys.
 
Regeringen har också gett Skatteverket i uppdrag att ta fram förslag på vad en skattepolicy för företag skulle kunna innehålla. Enligt Ingemar Hansson borde en bra skattepolicy säga att företaget förbinder sig att motverka eget skattefusk, tveksamma skatteupplägg, aggressiv skatteplanering samt att välja bort partners som inte sköter sina skatter.
 
Tina Zetterlund, chef för KPMG skatt, sa i sitt anförande att skatt nu bör ses som en riskfaktor istället för bara en kostnad som ska minimeras. Än har de svenska företagen dock långt att gå.

Enligt en KPMG-undersökning från 2015 så nämnde 51 procent av företagen inte skatt som en hållbarhetsfråga i sina hållbarhets- eller årsredovisningar. Det rör sig dock snabbt åt rätt håll för 2014 var motsvarande siffra 61 procent av företagen.