Skattefrihet för privat hälso- och sjukvård slopas

Det är nu klar att skattefrihet för förmån av hälso- och sjukvård tas bort och nya regler börjar gälla från 1 juli.

De som har en privat sjukförsäkring eller får privat hälso- och sjukvård betalad av arbetsgivaren kommer nu att förmånsbeskattas för detta. Det står klar sedan riksdagen beslutat att rösta för det förslag i frågan som regeringen lade i höstas.

Enligt statistik från branschorganisationen Svensk Försäkring hade 468 000 personer en sådan försäkring i slutet av 2016. I snitt låg premien för försäkringarna på 5 200 kronor, vilket nu ger ökad skatt för den anställde med 1 560 kronor per år vid 30 procent marginalskatt och 2 600 kronor vid 50 procent marginalskatt.

Förslaget fick kritik från bland annat Småföretagarnas Riksförbund, Benify AB och Svenska Naprapatförbundet som hävdade att förslaget kunde leda till en situation där arbetstagare tackar nej till sjukvård för att skatteeffekten gör det mer ekonomiskt lönsamt med en sjukskrivning.

Regeringen menade emellertid att sjukskrivning ändå skulle vara mindre fördelaktig rent ekonomiskt samt att de flesta förmodligen ändå skulle vilja ha vård för att bli friska istället för att sjukskriva sig. En tolkning som riksdagen nu verkar hålla med om.

Regeringen räknar med att förslaget kommer att öka kostnaderna för företag som idag erbjuder de anställda en privat sjukförsäkring, men bara marginellt. Kostnaderna ökar i och med att arbetsgivaren ska betala arbetsgivaravgift på förmånernas värde. Samtidigt får företaget nu dra av kostnaderna för företaget. Enligt regeringens kalkyl blir slutresultatet att företagens direkta kostnader för förmånerna ökar med runt 2,5 procent.

Det inkluderar då inte eventuella kostnader som arbetsgivarna kan få om de behöver höja de anställdas lön för att kompensera för förmånsbeskattningen. Något som skulle kunna ge en kostnadsökning på 45–100 procent av förmånsvärdet beroende på den anställdes marginalskatt.