Skattefunktionen och automatiseringen

Robotic Process Automation, RPA, kommer att hjälpa företagen att automatisera många uppgifter som idag utförs manuellt i skattefunktionen.

PWC har i en rad rapporter undersökt hur företagens skattefunktion kommer att fungera i framtiden och i den senaste tittar de närmare på RPA. Det står för Robotic Process Automation och beskriver metoder som låter datorer ta över en del av de tidsödande rutinuppgifter som människor måste utföra idag.

Redan nu används förstås exempelvis skripts för att automatisera en del uppgifter. Det fungerar dock bara med välstrukturerade data och systemet kan bara göra exakt det som står i skripten. RPA kan liksom andra AI-baserade system hantera mer ostrukturerade data och själva lära sig och förbättra sig själva över tiden.

PWC menar till exempel att RPA-lösningar kan samla relevant data från olika system och dotterbolag, omvandla dessa data till information som behövs för skatterepporteringen, fylla i rätt blanketter, beräkna skatteinbetalningar och larma om något verkar fel.

Resultatet kan i slutändan bli rätt dramatiskt. PWC räknar med RPA-lösningar kan sänka kostnaderna för skattefunktionen med 80 procent jämfört med traditionell hantering. Det blir även billigare än att outsourca skattefunktionen. I det fallet räknar PWC med en besparing på upp till 50 procent.

Då RPA-lösningarna fungerar med existerande system och arbetar i bakgrunden behövs det just ingen anpassning, vilket gör att implementeringen blir billig. Man kan räkna hem investeringen på ett eller två år räknar PWC med.

Än så länge är RPA ett rätt nytt begrepp inom skattefunktionen, men PWC menar att det kan vara dags att redan nu utvärdera vilka uppgifter som RPA skulle kunna hantera, var RPA skulle göra mest nytta och skapa en plan för hur RPA kan införas, och då gärna även inom andra områden på företaget.