Skatteläget inför hösten

PWC har sammanställt de viktigaste skattefrågorna som står på tapeten inför hösten.

Det börjar dra ihop sig för regeringens höstproposition och därmed också en rad förslag och möjliga förändringar på skatteområdet. Hans-Peter Larsson, skatteexpert på PWC, har sammanställt de viktigaste frågorna inför hösten och här hittar vi bland annat frågor som:

  • Kommer skatten på arbete att höjas genom att fler personer får betala även statlig inkomstskatt på sin lön?
  • Kommer de sociala avgifterna på den först anställde i företag att sänkas och finansieras med en flygskatt?
  • Kommer regeringen att avisera hur man avser att beskatta paketerade fastigheter framöver?
  • Hur ser regeringen på incitament för anställning av nyanlända?
  • Vilka förslag kommer att läggas fram för att minska så kallat skatteundandragande och aggressiv skatteplanering?

En annan viktig skattehändelse i september är att remisstiden utför regeringens promemoria ”Nya skatteregler för företagssektorn” går ut. Den ska behandla frågan om näringslivet se en begränsning av avdragsrätten för räntor i bolag i utbyte mot en sänkt bolagsskatt till 20 procent. Remisstiden går ut 26 september och då lär vi få veta vad många remissinstanser tycker om den idén.