Skattenyheterna i höstbudgeten

För den som inte orkar gå igenom hela höstbudgeten själv i jakt på förändringar inom skatteområdet har PWC gjort en sammanställning över nyheterna.

Regeringen stod inte för några större överraskningar på skatteområdet när höstbudgeten presenterades. Förslagen var kända sedan tidigare och många förändringar kommer regeringen att lämna förslag till först under 2018.

Budgetförslaget är förstås rätt omfattande så för den som vill ha en kort sammanfattning över skattenyheterna har PWC ordnat det i en översikt. Bland de intressantare förslagen hittar vi:

  • Lättnader i beskattningen av personaloptioner införs i vissa fall i syfte att underlätta för vissa företag att rekrytera nyckelpersoner. Om vissa villkor är uppfyllda innebär förslaget i huvudsak att den anställde inte förmånsbeskattas när personaloptionen utnyttjas. Istället sker beskattning först när den aktie som den anställde har köpt genom att utnyttja personaloptionen, säljs.
  • Ändrad beräkning av bilförmån genom införandet av ett bonus-malus-system för nya lätta fordon. Miljöanpassade fordon med låga utsläpp av koldioxid ska premieras vid inköpstillfället genom en bonus om 10 000–60 000 kr beroende på utsläpp.
  • Regeringen föreslår att införa en flygskatt på 60, 250 respektive 400 kronor beroende på flygresans längd. Det är flygföretag som utför flygningen som är skattskyldigt och ska deklarera till Skatteverket en gång per månad.

Sedan finns det en rad förslag som inte kom med i höstbudgeten och som regeringen tänker återkomma med under 2018. Här finns till exempel:

  • en generell ränteavdragsbegränsningsregel,
  • begränsningar i ränteavdrag enligt två olika alternativ (EBIT och EBITDA-regler) i situationer där ränteutgifterna överstiger ränteinkomsterna (så kallad negativ räntenetto). Detta kombineras med en sänkt bolagsskatt.
  • skatteregler om avtal om finansiell leasing,
  • tillfällig begränsning av underskottsavdrag.