Skattereform på tapeten

Förslag om att reformera det svenska skattesystemet dyker upp med ojämna mellanrum och nu senast är det TCO som presenterat sina idéer om hur systemet borde förändras. Man kan säga att det är en principförklaring där TCO målar upp det stora dragen som de vill se i en reform.
 
I grunden menar TCO att beskattningen av arbete bör minska och skiftas över mot skatt på konsumtion och miljöskadlig verksamhet. I slutänden är tanken att skattesystemet ska gynna utbildning, ansvarstagande och företagande samt säkra finansieringen av välfärden.
 
När det gäller skatterna och företagandet så föreslår TCO bland annat att:
 

  • Skattevillkoren ska bättre gynna växande och kunskapsintensiva företag. Reformering ska syfta till att förbättra balansen mellan risk och vinst. Detta för att stärka utvecklingskraften för fler och bättre jobb.

 

  • Bolagsskatten är viktig men jämfört med andra villkor är den konkurrenskraftig och är därför inte prioriterad att sänka i nuläget.

 

  • Digitalisering och gränslös verksamhet gör att beskattningen av vissa tjänster måste ses över men skattefritt kan inte vara lösningen.

 

  • Fåmansbolagsreglerna bör reformeras så att de bättre gynnar verkligt risktagande i växande företag men inte används som ett sätt att undvika statlig inkomstskatt.

 

  • Ett system med personaloptioner för anställda som är med och bygger upp ett företag bör införas.

 
Svenskt Näringsliv vill också se reformer på skatteområdet och ger i en kommentar sina synpunkter på TCOs förslag och vilka ändringar de själva vill se. Där skriver deras skattechef Johan Fall bland annat följande:
 
”Båda färgerna av regeringar har lett utvecklingen under huvuddelen av tiden efter år 2000 med lägre skatt för både arbete och kapital. I stort har det varit fråga om åtgärder för ökad effektivitet och tillväxt. En annan sak är det senaste dryga årets skadliga skattehöjningar som beslutats eller aviserats på totalt över 60 miljarder kr. Denna förändring är mycket bekymmersam och det är viktigt att skattepolitiken snabbt byter tillbaka till en tydlig inriktning för ökad konkurrenskraft. Det är intressant att se TCOs utspel i det sammanhanget.”
 
Så frågan om en ny skattereform lever i högsta grad och kan komma att bli en nyckelfråga i nästa val.