Skattereglerna du ska tänka på när du köper julklappar

Ska du köpa julklappar till personal och kunder eller bjuda på julbord finns det en del regler du bör ta hänsyn till för att få göra avdrag och inte bryta mot lagen.

Julklappar och julbord hör till julaktiviteterna hos många företag, men om du inte är klar över vilka skatteregler som gäller kan det kosta både företaget, de anställda och era kunder. En av KPMG:s experter på Förmåner och Representation, Marie Enander, går i ett blogginlägg igenom det viktigaste du behöver tänka på.

Till att börja med får en julgåva till en anställd inte kosta mer än 450 kronor inklusive moms. Kostar den 451 kronor eller mer så måste hela värdet (inte bara den del av värdet som överstiger 450 konor) förmånsbeskattas hos den anställde.

Värdet beräknas också på marknadsvärdet, det vill säga vad det skulle ha kostat den anställde att köpa julklappen själv. Har företaget fått en bra rabatt så är det alltså ändå inte inköpspriset som ska räknas utan marknadsvärdet.

Ligger gåvan inom beloppsgränsen, 450 kronor, får företaget lyfta moms och dra av kostnaden för julgåvan. Blir julklappen dyrare får företaget göra avdrag för kostnaden, men inte lyfta momsen.

Välgörenhet kan ge förmånsbeskattning

Om företaget istället för att ge bort en julklapp väljer att skänka pengar till en välgörenhetsorganisation så finns det två varianter. Om den anställde själv får välja vart pengarna ska gå så anses den anställde ha förfogat över pengarna. Det ses som lön och innebär att den anställde ska beskattas för värdet.

Väljer företaget istället ut vart pengarna ska gå och bara informerar de anställda om detta så beskattas inte den anställde. Gåvan anses dock inte ha med företagets affärsverksamhet att göra så det går inte att göra avdrag.

Att ge en julklapp till kunder är normalt inte avdragsgilla. Om den delas ut i anslutning till en affärsförhandling kan det dock gå att få göra avdrag med max 300 kronor exklusive moms per person.

När en gåva blir en muta

Här ska du tänka på att en gåva kan också uppfattas som en muta i vissa fall. Gåvans värde spelar ingen större roll. Det finns rättsfall där belopp på 200–300 kronor räckt för att skulle anses vara en muta. Om det räknas som muta eller inte är en bedömningsfråga där rätten kan beakta vem gåvan ges till, relationen mellan givare och mottagare, gåvans karaktär och om det pågår en upphandling eller annan myndighetsutövning.

Julbord slutligen är en populär aktivitet att bjuda in kunder till. För att det ska vara avdragsgillt krävs att julbordet äts i samband med någon form av affärsförhandling. Att bjuda in kunder från olika företag kan göra det svårt att hävda att det rör sig om en affärsförhandling. Avdrag ges för högst 300 kronor per person. Även om företaget inte får göra avdrag så slipper alla deltagare förmånsbeskattning.