Skatteverket förtydligar om representation

Skattereglerna för representation ändras en del nu vid årsskiftet och skatteverket har kommit med ett ställningstagande som beskriver hur avdragsrätten för moms ska beräknas vid representation.
 
I det skriver Skatteverket bland annat följande:
 
”Om en utgift för förtäring är högst 300 kr exklusive mervärdesskatt per person och förtäringstillfälle så kan hela den ingående skatten dras av. Det gäller under förutsättning att avdraget kan anses skäligt och att utgiften har ett omedelbart samband med verksamheten.
 
Om utgiften för förtäring överstiger 300 kr exklusive mervärdesskatt per person och förtäringstillfälle ska avdraget begränsas till den ingående skatt som beräknas på beloppet 300 kr exklusive mervärdesskatt.”
 
PWC har tittat lite närmare på ställningstagandet och menar i ett blogginlägg att de nya reglerna förhoppningsvis ska göra det enklare att redovisa representation. Sara Lörenskog arbetar med momsrådgivning på avdelningen för indirekta skatter på PWC och skriver i bloggen:
 
”Tidigare har olika beloppsgränser för avdrag gällt för samma utgifter, till exempel om representationen varit extern eller intern, samt om alkohol ingått i representationen. Företagen har upplevt skillnaderna som opraktiska och krångliga att hålla reda på. Förhoppningen är att de nya reglerna ska förenkla denna hantering.
 
De nya reglerna förenklar sannolikt hanteringen för många företag. Dock kommer bedömningar, som många affärssystem inte är anpassade för, även fortsättningsvis att behöva göras i de fall tillhandahållandena innehåller olika skattesatser.”