Snart obligatoriskt med hållbarhetsrapport

Den svenska regeringen håller i nuläget på med en departementsskrivelse för hållbarhet i näringslivet, detta efter att EU satt högre press på hållbarhetsutvecklingen i större organisationer. I sammanhanget är de större företagen sådana som under de senaste två räkenskapsåren uppfyllt minst ett av de följande tre kraven;

  • medelantalet anställda i företaget har uppgått till fler än 250 personer
  • företagets redovisade balansomslutning har uppgått till mer än 175 miljoner kronor
  • företagets redovisade nettoomsättning har uppgått till mer än 350 miljoner kronor.

Företagen som uppfyller ett eller fler av kraven kan komma att från och med årsskiftet behöva offentliggöra information som berör både resultaträkningen, men även icke-finansiell information.

– Om man ska vara långsiktigt hållbar i sin verksamhet måste man ta hänsyn till dessa frågor, därför är det rimligt att de företag som inte automatiskt gör det nu får ett lagkrav på sig, säger Charlotte Söderlund, ledamot i FAR:s arbetsgrupp för hållbarhetsfrågor.

Källa: Tidningen Balans