Solna bästa företagarkommun – 13:e året i rad

Solna ett fortsatt föredöme, men i snitt får kommunerna något sämre betyg av företagarna i år när det gäller företagsklimatet.

Solna fortsätter prenumerera på förstaplatsen i Svenskt Näringslivs rankning av företagsklimatet i Sveriges kommuner. Tillgång på kompetent personal, många arbetstillfällen och engagerade tjänstemän är några av de faktorer som gör Solna till den bästa företagarkommunen för trettonde året i rad.

Närmast Solna i rankingen följer Danderyd, Vårgårda, Höganäs och Burlöv. Längst ner i listan hittar vi Norberg med Pajala, Hällefors, Nora och Skinnskatteberg strax ovanför.

Totalt sett har företagsklimatet i Sverige blivit något sämre sedan fjolårets rankning. Då låg snittbetyget på 3,42. I år har snittbetyget gått ner till 3,37. 110 kommuner förbättrar sitt betyg i år medan 180 kommuner lyckas sämre än i fjol.

– Att det sammanfattande omdömet faller något kan bero på att politikerna inte lever upp till sina löften och därmed grusas företagarnas förväntningar, säger Björn Lindgren, chef för Politiker & Lokalt företagsklimat på Svenskt Näringsliv.

När det gäller vilka områden som företagen vill se förbättringar inom så leder minskad brottslighet och ökad trygghet. 40 procent av de 31 000 företagare som svarade på enkäten menar att det är den fråga de prioriterar högst.

Nästan lika viktigt är den med bättre dialog med kommunen och bättre förståelse för företagens villkor bland kommunens beslutsfattare. Snabbare handläggning och förbättrad infrastruktur är också viktiga frågor för företagarna.

– Generellt är politiker och tjänstemän medvetna om att det de gör spelar roll. Det finns en vilja att jobba med de här frågorna och bli bättre, det gäller även de som företräder kommuner på den nedre halvan av rankingen, säger Björn Lindgren.