Spännande finansieringstrend – belysning som tjänst

Det händer mycket inom detaljhandeln, men ökande näthandel behöver inte betyda att alla butiker försvinner, många kommer att få en förändrad roll.

Förändringarna inom detaljhandeln har väl inte undgått någon. Näthandeln ökar och det blir tommare i de fysiska butikerna. Men branschexperter menar att utvecklingen inte alls behöver innebära att alla butiker försvinner. De kommer att finnas kvar, men de får en ny roll och därmed också förändrad form. Snarare än en plats där du köper dina varor blir butiken dit du som konsument går för att uppleva varumärket. Butiksinredningen blir därför mycket viktigare än tidigare och med tanke på konsumenters otörstiga aptit på upplevelser, måste de förnyas mycket oftare än tidigare. Redan nu förnyas inredningen vartannat eller vart tredje år, jämfört med vart tionde år, för inte så länge sedan så utvecklingen är redan i full gång.

Allt snabbare teknikutveckling

Samtidigt sker en enorm teknikutveckling vad gäller butiksteknologi, inte minst inom belysningsområdet. Forskning visar att belysning påverkar konsumentgrupper olika och att rätt belysning har en direkt inverkan på försäljningen.

Det är inte bara inom detaljhandeln utvecklingen inom belysning går snabbt. Även på kontor, industriarbetsplatser och inom skola, vård och omsorg uppmärksammas hur belysning biologiskt påverkar vår hälsa och vårt välbefinnande. Lägg också till ökade krav på energieffektivitet som leder till utveckling av smart styrning med sensorer, maskininlärning och vid horisonten Internet of Things och det står klart hur komplext belysningsområdet håller på att bli.

Kapitalinvestering blir belysning som tjänst

Frågan är hur företag ska kunna ha råd att hänga med i utvecklingen hur mycket det än påverkar bottomline? Belysning har alltid varit en kapitalinvestering, en tung kostnad som det varit svårt att göra något åt. Men nu håller “belysning som tjänst” på att slå igenom på allvar.

Att som företag slippa en stor initial kapitalinvestering är positivt i sig, men genom att “bara” betala för installation, underhåll och drift är det leverantören som har ansvaret för belysningen. Företaget slipper dessutom sitta på en kapitalinvestering som faller i värde och de slipper krångla med ett stort antal underhållsföretag och försäljare.

Det är detaljhandeln som går i bräschen, men belysning som tjänst fungerar lika bra på en industri, skola eller en kommuns gatubelysning.

Cirkulär ekonomi

Det pratas mycket om cirkulär ekonomi för tillfället, mest i samband med återvinning, men i praktiken handlar det om affärsmodeller som bygger på cirkulärt tänkande snarare än linjärt. Belysning som tjänst är ett utmärkt exempel. Införandet av LED har lett till stora energibesparingar, men enskilda insatser räcker inte på sikt. Det krävs helt enkelt nya innovativa sätt att tänka på. De mest erfarna leverantörerna vet hur belysning påverkar medarbetare och kunder. Via distansövervakning och smart styrning kan de, tillsammans med kunden, kontinuerligt hitta maximal balans mellan bra belysning och låg energianvändningen och dessutom hela tiden ge förslag på ytterligare förbättringar.

Att byta inköpsmodell kan vara ett stort steg, men belysning som tjänst kan leda till omedelbara besparingar och är en modell som i normala fall betalar sig från första dagen. I takt med att teknologiutvecklingen fortsätter kommer allt fler företag att inse fördelen med belysning som tjänst, inte minst som ett sätt att skapa ett hållbart system med direkt påverkan på produktivitet, miljö och bottom line.