Stefan Saidac: Bankens luddiga Vision – och hur man skapar förtroende

Har du tid att avsätta en minut för en revision? Men det handlar inte om företagets viktigaste siffror och utan om de viktigaste bokstäverna. Leta fram beskrivningarna av ditt företags vision och värderingar, som brukar finnas i årsredovisningen, på hemsidan och intranätet. Läs och begrunda.

Inspirerar visionen dig till dagliga stordåd som leder till ett attraktivt mål? Handlar företagets värderingar om mänskliga frågor, det som vi innerst tycker är rätt och fel? Har du just läst något vettigt och vägledande för hur arbetet ska bedrivas, eller är det bara ord som saknar mening (corporate b-s)?

Om visionen och värderingarna är flummiga för dig, så gäller det förmodligen även för dina medarbetare, arbetssökande och för era kunder. Och ni är i så fall inte ensamma om problemet. Låt oss se hur en stor svensk bank som Swedbank uttrycker sin vision på hemsidan: ”Vi möjliggör för människor, företag och samhällen att växa: ’Swedbank – beyond financial growth’.”

Först en sats på svenska, ett kolon, sedan en sats på engelska och en punkt. Två språk i samma mening som betyder olika saker? Det har jag inte sett i någon vision tidigare. Hur ska ”beyond financial growth” tolkas? “Bortom” finansiell tillväxt? Eller ”utöver” finansiell tillväxt? Utöver vad, och hur? Ska man gissa vad som avses?

Tänk när HR-chefen spänner ögonen i den jobbsökande med dubbla examina: ”Nå, kan du leva efter vår vision?” Eftersom tusentals söker ekonomjobben, garderar sig den jobbsökanden genom att nicka med ett leende som både kan betyda: ”Jag ställer upp på allt, även den här visionen. Eller, jag håller med om att visionen är ett skämt”.

”Beyond financial growth” är kanske ett försök att låta amerikanskt smart, men en vision är inte en slogan. Med vinster på tiotals miljarder borde Swedbank ha råd att formulera en intelligentare vision. Inte minst för alla medarbetare hos Swedbank och nyrekryterade som ska försöka leva efter den. Även kunder möter den intetsägande visionen från sin bank. Vissa kan tycka att en vision är oviktig, att den inte har en funktion. Ja, det är en konkret åsikt. Stryk visionen i så fall.

Även värderingar är ofta oväntat vaga och övergripande för att vara vägledande för beslut och agerande. Vissa företag har naturligtvis korrekta etiska riktlinjer. Problemet är istället att människor inte följer dem som i det aktuella SCA fallet. Få saker är lika svåra att förändra som kulturer, men det går.

Ta banknestorn Jan Wallanders strategi- och kulturrevolution av Handelsbanken, införandet av sunt förnuft och inte minst Oktagonen. Wallander började med att sänka sin egen lön. När jag hade nöjet att samtala med Jan Wallander häromåret sa han: ”Det är inte främst aktieägarna som ska belönas. Det är medarbetarna som utför arbetet och åstadkommer goda resultat som ska belönas först.” Som många känner till innebär pensionsfonden Oktogonen att alla medarbetare i Handelsbanken får lika stor pensionsavsättning om ett visst resultat uppnås.

Andra banker väljer i dag att säga upp sin personal i Sverige, och istället köpa billig arbetskraft i Baltikum. Kunderna visar sitt missnöje med bankerna i undersökningar som Svenskt Kvalitetsindex. Det är mer kapital än förtroendekapital. Vad kan bankerna göra för att förbättra sitt anseende? Det handlar mindre om vad man som företag påstår, och mer om hur man agerar och vad man faktiskt uträttar. Att en bank sponsrar en redan etablerad golftävling, alltså inget man skapat själv, förbättrar inte anseendet nämnvärt. Bankernas miljardvinster beror till stor del på det extrema ränteläget. Bankerna ökar räntegapet och tjänar mer på varje bolånekund. Det är bostadsbrist, människor behöver ett hem och behöver låna. Med de enorma vinsterna borde det finnas utrymme för satsningar som påverkar många människor positivt på både kort och lång sikt.

Förbättra anseendet – hjälp de som behöver hjälp och var steget före

Alla kan vi läsa om skolans problem och att eleverna drabbas. Matematik är av ämnena där resurserna inte räcker. Mattecentrum är en fantastisk ideell förening som kostnadsfritt hjälper hundratusentals barn med matte. Tänk om en bank gjorde något liknande: Satsade en miljard kronor av vinsten till fria lärocentrum i prioriterade ämnen?

En av megatrenderna just nu är digitaliseringen och Internet of Things

Allt som går att digitalisera kommer att digitaliseras. Fysiska saker kommer att kommunicera automatiskt med varandra utan människors inblandning. Redan i dag handlar det om cirka 5 miljarder saker. År 2020 cirka 50 miljarder saker. Internet of Things antas bli det största efter www. Här kan bankerna satsa stort och seriöst på ”digitala lärocenter” som ger unga chansen till användbara tekniska kunskaper – och arbete i morgon.
Kunder, medarbetare, media, partner ser en konkret satsning. Som företag behöver man inte ens tala om sin vision och sina värderingar. Förtroendet ökar, inte beroende på vad man säger utan på vad man faktiskt uträttar.

Avslutningsvis, är det verkligen en stor fråga om visioner och värderingar är luddigt och illa formulerade? En medelstor fråga. Trots allt gör dessa kärnformuleringar anspråk på att ha en funktion. Företagets medarbetare och andra, avsätter tid för att försöka förstå och följa dessa riktlinjer.

Vad ska man då göra om riktlinjerna är luddiga? Som jag ser det finns det två alternativ:

1. Stryk visionen och värderingarna. Det är ärligare än pretentiösa ord som ändå inte kan efterlevas.

2. Gör om, gör rätt: Var tydlig och briljant. Se till att vision och värderingar är vägledande.

Om skribenten: Stefan Saidac är varumärkesstrateg och föreläsare inom varumärke, värderingar och företagskultur samt gästkrönikör på CFOworld. Du når honom via stefan@saidac.com eller www.saidac.com.

Stefan Saidac
About Stefan Saidac 8 Articles
Stefan Saidac är rådgivare och föreläsare inom varumärke, digitalisering och företagskultur.